Card image cap
แผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดไพล
7,409 Views
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ไฮโดรเจลปิดแผลเสริมสารสกัดขมิ้น
5,494 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
เจลแต้มสิวจากสารสกัดใบพลู
3,053 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยพะเยา
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
อุปกรณ์หักหลอดยา
2,979 Views
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยมหิดล
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
เครื่องช่วยเดินอัตโนมัติ
2,758 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ผงโรยข้าวช่วยให้รับประทานได้มากขึ้นสำหรับผู้สูงอายุ
2,678 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี