Sirelax ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคลายเครียดจากสารสกัดเก็กฮวย

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        “Sirelax” ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดเก็กฮวย ที่มีคุณสมบัติในการช่วยรักษาอาการเครียด และอาการซึมเศร้า ผลิตโดยใช้สารสกัดสมุนไพรธรรมชาติ ทำให้ลดความเสี่ยงของผลข้างเคียงจากการใช้ยาแผนปัจจุบัน

รายละเอียด

        ปัจจุบันประชากรทั่วโลกมีแนวโน้มของการป่วยด้วยโรคซึมเศร้าและโรคเครียดเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการดำเนินชีวิตในภาวะปัจจุบันมีการแข่งขันสูง หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่สร้างแรงกดดันให้แก่จิตใจ เกิดเป็นความเครียดสะสม ผู้ที่มีอาการเครียดและซึมเศร้า ที่ผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ มักจะได้รับยาแผนปัจจุบันในการต้านอาการเครียดและอาการซึมเศร้า ซึ่งต้องรับประทานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน และมักจะมีผลข้างเคียงหลายประการ เช่น ง่วง ซึม อ่อนเพลีย คลื่นไส้ วิงเวียน เป็นต้น 

        “Sirelax” ได้รับการคิดค้นและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยใช้สารสกัดจากสมุนไพรเก็กฮวย สำหรับรักษาอาการเครียดและซึมเศร้า รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงจากผลข้างเคียงในการใช้ยาแผนปัจจุบัน นอกจากนี้เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตยังเหมาะกับผู้ประกอบการขนาด SME ไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

จุดเด่น
 • ปลอดภัย ใช้สารสัดจากธรรมชาติ

 • ลดความเสี่ยงของผลข้างเคียงจากการใช้ยาแผนปัจจุบัน

 • ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการขนาด SME

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

 • ผู้ที่สนใจ

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้ป่วยโรคเครียด/ โรคซึมเศร้า

 • ผู้ที่สนใจ