ชื่อทุน                     
       Yothl Medical Innovation District ธุรกิจนวัตกรรมการแพทย์ด้านโยธี

หน่วยงาน                 
       สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

ระยะเวลารับสมัคร       
       ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

รายละเอียด
       YMID เปิดรับข้อเสนอ “ธุรกิจนวัตกรรมการแพทย์ย่านโยธี” เงินทุนสนับสนุนสูงสุด 5 ล้านบาท (ไม่เกิน 75% ของงบประมาณโครงการทั้งหมด) โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการ 3 หัวข้อ ได้แก่

  1. ธุรกิจนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ: Healthcare Solution & Device
  2. ธุรกิจอาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ: Novel Food & Natural product
  3. ธุรกิจนวัตกรรมการบริการทางการแพทย์: Service Platform

ติดต่อสอบถาม
      โทร : 02-017-5555 ต่อ 562 (คุณอุกฤช)
      E-mail : ukrit@nia.or.th