รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ
หัวข้อโจทย์
ต้องการพัฒนาเครื่องจักรใช้ในกระบวนการผลิตข้าวหลาม
ประเภทโจทย์
แก้ปัญหา พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต
รายละเอียดโจทย์

บริษัททำธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวหลามพร้อมรับประทาน ในกระบวนการผลิตข้าวหลามปัจจุบันมีปัญหาในขั้นตอนการปอกข้าวหลาม คือผิวกระบอกข้าวหลามไม่เรียบเนียนและไม่สวยงามเพราะใช้แรงงานคนในการปอก บริษัทต้องการพัฒนาเครื่องมือหรือเครื่องจักรเพื่อช่วยแก้ปัญหานี้และช่วยเพิ่มกำลังการผลิตให้สูงขึ้น และขั้นตอนการเผาข้าวหลาม มีปัญหาด้านกำลังผลิตต่ำ เนื่องจากเตาที่ใช้อยู่เดิมขนาดเล็กและใช้แรงงานคน อีกทั้งพนักงานต้องอยู่กับควันไฟจากการเผาตลอดเวลา ทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงต้องการได้เทคโนโลยีที่ช่วยในขั้นตอนการเผาเพื่อให้มีกำลังผลิตเพิ่มขึ้นและใช้เวลาน้อยลง

สาขาผู้เชี่ยวชาญที่ตรงกับโจทย์
Test group
สาขาอุตสาหกรรมที่ตรงกับโจทย์
Test group
เคยจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อให้คำปรึกษา
เคย
แหล่งเงินทุนที่ใช้ลงทุน
ทุนส่วนตัว
ทุนจากหน่วยงานรัฐ
ข้อเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
  1. สนับสนุนค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
  2. มีบุคคลากรร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยี
  3. มีแนวคิดหรือต้นแบบที่ได้วางแผนไว้แล้ว
  4. มีแหล่งเงินทุนจากภาครัฐช่วยสนับสนุน
  5. สามารถพูดคุยตกลงกันได้ในกรณีต่างๆ
ข้อมูลเจ้าของโจทย์
ชื่อ
ชนิกานต์ เลาหะจินดา
ที่อยู่
353
อำเภอ / เขต
ทุ่งครุ
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10140
ลักษณะอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมค้าปลีก
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
อาหารเสริม
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)
1
จำนวนพนักงาน (คน)
3