กระถางมวลเบาจากแกลบ

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการผู้ประกอบการที่สนใจร่วมพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

      เทคโนโลยีวิธีการผลิต“กระถางมวลเบาจากแกลบ” ที่มีความแข็งแรง แต่มีน้ำหนักเบากว่ากระถางดินเผาทั่วไป

รายละเอียด

      ปัญหาที่พบในการผลิตกระถางดินเผาในอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเฉพาะในแวดวงไม้ประดับ คือ กระถางมีน้ำหนักมาก ทำให้ขนส่งหรือเคลื่อนย้ายลำบากและมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งปัจจุบันมีการนำวัสดุมวลเบาจากหลายอุตสาหกรรมมาใช้เป็นวัตถุดิบ เช่น กากตะกอนจากโรงผลิตน้ำประปา กากตะกอนจากโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ เป็นต้น แต่ปัญหาที่พบคือ กระถางที่ได้ไม่มีความแข็งแรง เมื่อเทียบกับวัสดุดินเผาทั่วไป

       “กระถางมวลเบาจากแกลบ” ได้พัฒนาคิดค้นโดยใช้แกลบ วัสดุเหลือใช้จากการเกษตรนำไปแปรสภาพด้วยการเผาให้เป็นเถ้า เมื่อนำไปผสมกับวัตถุดิบหลักและขึ้นรูป วัสดุที่นำมาใช้จะสลายตัวระหว่างกระบวนการเผาชิ้นงาน ทำให้เกิดรูพรุนขนาดเล็กในชิ้นงาน ทำให้มีน้ำหนักที่เบาขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ทำให้ความแข็งแรงลดลง ที่สำคัญมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าวัสดุมวลเบาทั่วไป เนื่องจากเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จึงมีศักยภาพในการแข่งขันเชิงพาณิชย์

จุดเด่น
 • น้ำหนักเบา
 • ความแข็งแรงเทียบเคียงกับวัสดุดินเผาทั่วไป
 • การผลิตง่าย
 • การขนส่งชิ้นงานต่ำกว่า เนื่องจากน้ำต่อชิ้นน้อยกว่า
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผา
 • ผู้ประกอบการที่สนใจลงทุน
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • อุตสาหกรรมการเกษตร
 • วิสาหกิจชุมชน
 • สถาบันการศึกษาต่างๆ
 • ฯลฯ