กล่องเลี้ยงจิ้งหรีดควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับงานวิจัย (Initial)

ระดับงานวิจัย

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กระบวนการผลิตและออกแบบ "กล่องเลี้ยงจิ้งหรีดควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน" สามารถควบคุมอุณภูมิ ความชื้น การจัดเก็บล้างทำความสะอาด ผ่านแอพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงจิ้งหรีดของเกษตรกรในยุคปัจจุบัน

รายละเอียด

        “โปรตีนจากจิ้งหรีด” ถือเป็นสารอาหารทางเลือกที่กำลังได้รับความสนใจ เพราะจิ้งหรีดถือเป็นแมลงที่ให้โปรตีนในปริมาณสูง เลี้ยงง่าย โตไว และใช้อาหารในการเพาะเลี้ยงน้อย แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดให้มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ สาเหตุหลักเกิดจากกระบวนเลี้ยง อุปกรณ์การเลี้ยงที่ไม่สามารถควบคุมความร้อน ความชื้น เชื้อโรค จึงไม่สามารถควบคุมผลผลิตได้ตามที่กำหนด ทำให้ขาดทุน และเป็นหนี้สินตามมา

        "กล่องเลี้ยงจิ้งหรีดควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน" ได้ถูกพัฒนาและคิดค้นเพื่อช่วยประหยัดเวลาขั้นตอนในการดูแลเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิความร้อน ความชื้น และการทำความสะอาด การควบคุมจะเชื่อมต่อกล่องเพาะเลี้ยงเข้ากับแอพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ  ช่วยให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการบ่อเลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเฝ้าติดตามผลการเจริญเติบโตของจิ้งหรีดได้ทุกระยะ

จุดเด่น
 • ต้นทุนต่ำ

 • ใช้งานง่าย สะดวก

 • ประหยัดเวลาในการเลี้ยง

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
1

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด

 • ผู้ประกอบการด้านโปรตีนแปรรูป

 • ผู้สนใจ

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • เกษตรกร

 • ผู้ที่สนใจ