ขนมอบกรอบและอัดเม็ดโปรตีนสูงจากอกไก่

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

 • ต้องการเสาะหาผู้รับอนุญาติใช้สิทธิ

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีผลิต “ขนมอบกรอบและอัดเม็ดโปรตีนสูงจากอกไก่” ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีคุณค่าทางด้านโปรตีนสูง ไขมันและคลอเรสเตอรอลต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดทั่วไป อร่อย มีมาตรฐานและปลอดภัย

รายละเอียด

        ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ไม่ว่าเพศหญิงหรือเพศชายมีการให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย การพักผ่อนให้เพียงพอ และการทานอาหารที่มีประโยชน์ ที่มีส่วนช่วยให้สุขภาพร่างกายมีความแข็งแรงสมบูรณ์ ซึ่งอาหารที่มีโปรตีนในปริมาณสูงเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคที่จะช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อให้แข็งแรง ฟื้นฟูสุขภาพ พร้อมทั้งกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

        “ขนมอบกรอบและอัดเม็ดโปรตีนสูงจากอกไก่” ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยนำเนื้อไก่ส่วนอกมาแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบขนมอบกรอบและอัดเม็ด เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่ไม่สามารถรับประทานโปรตีนจากอาหารมื้อหลักได้อย่างเพียงพอตามปริมาณที่ควรได้รับในแต่ละวัน โดยสามารถรับประทานเป็นอาหารว่างได้ มีประโยชน์ต่อร่างกาย และช่วยลดอาการหิวระหว่างมื้อได้อีกด้วย

จุดเด่น
 • ผลิตภัณฑ์มีคุณค่าทางโปรตีนสูง มีไขมัน และคลอเรสเตอรอลต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดทั่วไป และมีรสชาติอร่อย

 • สามารถรับประทานได้ง่าย มีประโยชน์ต่อร่างกาย ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติไม่ใส่สารปรุงแต่ง

 • เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตจากเกษตรกรไทย โดยนำเนื้ออกไก่จากฟาร์มไก่ที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยจากจังหวัดพิษณุโลก

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

 • ผู้ประกอบการ เจ้าของฟาร์มไก่

 • ผู้สนใจทั่วไป

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้ที่รักสุขภาพ

 • ผู้สนใจทั่วไป