รายละเอียด

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “นวัตกรรมข้าวไทย ใส่ใจเบาหวาน” ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไอเดีย ‘การพัฒนาข้าวไทย’ เพื่อช่วยผู้ป่วยเบาหวาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทร์ ไชยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอาหารทางการแพทย์โดยมีข้าวเป็นวัตถุดิบหลัก จากภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

TOPICS

  • นวัตกรรมจากข้าวไทย สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานได้อย่างไร ?
  • ไอเดียสุดล้ำของนวัตกรรมจากข้าวไทย สู่การพัฒนาไปเป็นอาหารทางการแพทย์

วัน และเวลา

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 02-849-6051, 6058 (คุณธัญญารัตน์)
E-mail : thanyarat.thi@mahidol.edu