''

รายละเอียด

สนช. โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative center: ABC center) ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดทัพนำผู้ประกอบการด้านการเกษตรและผู้ให้บริการด้านเกษตรอัจฉริยะบินตรงจากประเทศญี่ปุ่นพบปะกับผู้ประกอบการไทย โดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างผู้ประกอบการในภูมิภาคคันไซ ซิโกะกุ ในโอกาสนี้ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ผู้พัฒนา ผู้ให้บริการเทคโนโลยีด้านการเกษตร ตลอดจนเกษตรกรและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนา “THAILAND-JAPAN Smart Farming: Sharing Experience” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองในการพัฒนาธุรกิจ พร้อมทั้งพบกับเคล็ดลับของบริษัทที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

วัน เวลา สถานที่

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 12.30 - 16.45 น.
ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 10 กันยายน 2562 รับสมัครจำนวนจำกัด (80 ที่นั่ง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

E-mail : thinnawat@nia.or.th
โทร : 02 017 5555 ต่อ 552 (คุณทินวัฒน์)