1

 

รายละเอียดกิจกรรม

       ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs นักลงทุน หน่อยงานภาครัฐ นักวิจัย นักประดิษฐ์ เข้าร่วมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เข้าร่วมงาน  “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2019)” จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ให้คำปรึกษาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ประโยชน์จากระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงบริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง

 

กิจกรรมภายในงาน

โดยแบ่งหมวดหมู่ผลงานนวัตกรรม ดังนี้

  • อาหารและเครื่องดื่ม
  • การแพทย์และความงาม
  • สินค้าอุตสาหกรรม/พลังงานทดแทน
  • เกษตร
  • แฟชั่น/ไลฟสไตล์
  • สัตว์เลี้ยง
  • ซอฟท์แวร์และดิจิทัล
  • อื่นๆ

 

วัน เวลา สถานที่ในการจัดงาน

ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 - 19.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โซน Business Matching โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณพลอยไพลิน ตองอ่อน โทรศัพท์ 094 691 6551

Website : www.ipfairthailand.com หรือ Facebook: ipthailand หรือ LINE@: @ipthailand