22222

รายละเอียด

          งาน ASEAN Retail 2019 ปีที่ 4 เป็นงานแสดงนานาชาติสำหรับธุรกิจค้าปลีก ซุปเปอร์มาร์เก็ต โมเดิร์นเทรด และศูนย์การค้าแบบครบวงจร เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า แสดงศักยภาพ นำเสนอสินค้าเทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกใหม่ล่าสุดให้กับผู้ใช้ให้ทันยุคสมัย

 

กิจกรรมภายในงาน

  • เวทีสำหรับผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ที่ต้องการแสดงศักยภาพของตัวเอง
  • นำเสนอสินค้าเทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกใหม่ล่าสุด
  • เวทีสร้างความรับรู้ เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร สินค้า สร้างเครือข่ายทางธุรกิจและขยายฐานลูกค้าเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีก ซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรดและศูนย์การค้าในไทยและอาเซียน เป็นต้น

 

วัน เวลา สถานที่

ระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Organizer: Kavin Intertrade Co., Ltd.

Tel : 02 861 4013 ext. 117

Fax : 02 861 4010

Email : chayada.kavin@gmail.com

Facebook : ASEAN Retail