รายละเอียด

NIA โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative Center, ABC Center) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้ประกอบการด้านการเกษตร นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจที่ต้องการสร้างธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร เข้าร่วมงานสัมมนา AgTech Innovation Forum @มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “นวัตกรรมการผลิตพืชเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” นวัตกรรมการผลิตพืช เป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพตั้งแต่เริ่มปลูกจนเก็บเกี่ยว ภายในงานเสวนาท่านจะได้พบกับการแชร์ประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ใช้นวัตกรรมผลิตพืชตัวจริง พร้อมทั้งนักวิชาการด้านเทคโนโลยีและด้านการผลิตพืช การใช้นวัตกรรมในการผลิตพืชจะกลายเป็นเรื่องง่าย ที่ใครๆ ก็สามารถเริ่มได้ด้วยตนเอง

วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

กำหนดการรับสมัครลงทะเบียน

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 02-017-5555 ต่อ 552 (คุณทินวัฒน์)
Email : Thinnawat.s@nia.or.th