1

รายละเอียด

       สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยโดย สำนักประสานงานชุดโครงการ "อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต" ร่วมกับ เมืองนวัตกรรมอาหาร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้จัดงาน "Cutting Edge Technology ครั้งที่ 8" ภายใต้หัวข้อ "Food Contact Materials : Trend, Standard, Technology and Application " เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารในประเทศ ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
 

หัวข้อเสวนาที่น่าสนใจ

  • แนวโน้มการใช้เทคโนยีวัสดุสัมผัสอาหารแบบครบวงจร
  • มาตราการกำกับและมาตรฐานวัสดุสัมผัสอาหาร
  • การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านมาตรฐานวัสดุสัมผัสอาหาร
  • การประยุกต์ใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับการผลิตวัสดุสัมผัสอาหารในระดับอุตสาหกรรม
     

งานกิจกรรมนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร
 

กำหนดการลงทะเบียน

ตั้งแต่วันนี้ - 9 พฤศจิกายน 2561
*ลงทะเบียนฟรี จำนวนจำกัด


วัน เวลาและสถานที่จัดงาน

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 15.30 น.
ณ ห้องโถง C ชั้น 1 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานประสานงานชุดโครงการ อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต
โทร. 02470 9249
Email: ffi.trf@gmail.com
FB:https://www.facebook.com/FutureFoodInd