รายละเอียด

ขอเชิญมหาวิทยาลัยในภาคใต้เข้าร่วม มหกรรมงานวิจัยครั้งแรก ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยงานนี้ไม่มีค่าใข้จ่ายตลอดงาน พบกับ 7 หน่วยงานให้ทุนระดับแนวหน้า และการเสวนาพิเศษ "การปรับตัวและเตรียมความพร้อมของนักวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยของประเทศ" การประชุมกลุ่มย่อยตาม Platform ที่สำคัญของประเทศ อีกทั้งชมนิทรรศการผลงานวิจัยกว่า 50 ผลงาน

วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 17.00 น.
ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

กำหนดการรับสมัครลงทะเบียน

ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 28 มกราคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 074-28-6940