รายละเอียด

ขอเชิญผู้ประกอบการ Delta Angel Fund ทุกรุ่น และผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วม Pitching เพื่อเสนอแนวคิด/สิ่งประดิษฐ์ เชิงนวัตกรรม ด้าน Deep Technology ต่อหน้านักลงทุนหรือบริษัทร่วมลงทุนรายใหญ่ (VC/CVC) ในงาน STARTUPs CONNECT โดย DIProm × RISE STARTUPS CONNECT เวทีสำหรับ Startup ด้าน Deep Technology ให้มีโอกาสเสนอแนวคิด/สิ่งประดิษฐ์ เชิงนวัตกรรม เพื่อรับเงินทุนสนับสนุนธุรกิจ จากนักลงทุนรายใหญ่ (VC) อาทิ ECG-RESEARCH (บริษัทอีซีจี-รีเซิร์ช จำกัด) และบริษัทร่วมลงทุนรายอื่นๆ ซึ่งเคยร่วมลงทุนกับบริษัท Startup สูงถึง 15-120 ล้านบาท/ราย

วัน และเวลา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. - 13.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 098-269-8900 (คุณอัจฉรา)
Facebook : Angelfundthailand