รายละเอียด

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติขอเชิญส่งผลงานร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563” รางวัลนวัตกรรมอันทรงเกียรติสูงสุดของประเทศไทย
โดยจัดประกวดรางวัลแบ่งเป็น 5 ด้าน

  • รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ สำหรับผลงานนวัตกรรมที่สร้างให้เกิดคุณค่าเชิงพาณิชย์ และเศรษฐกิจของประเทศ
  • รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับผลงานนวัตกรรมที่สร้างให้เกิดคุณค่าต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของประเทศ
  • รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ สำหรับผลงานนวัตกรรมที่มีการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ สร้างให้เกิดคุณค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์และบริการ
  • รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อและการสื่อสาร สำหรับผลงานนวัตกรรมและบุคคลที่มีความสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์เนื้อหาและการสื่อสารรูปแบบใหม่
  • รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น สำหรับองค์กรที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กรอย่างโดดเด่น ทั้งระดับยุทธศาสตร์ ระดับกระบวนการ และระดับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร

ระยะเวลาการรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 มิถุนายน 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มติม

โทร : 080-070-2999 (คุณพัชรีนาถ)
Facebook : NIA : National Innovation Agency, Thailand