รายละเอียด

เมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ Food Factors บริษัทในเครือบุญรอดบริวเวอรี่ ขอเชิญชวนเข้าร่วมค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย 2020 (ออนไลน์) : นวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหารและอาหารสำหรับชีวิตแห่งอนาคต (Thailand Food Innovation - Nationwide Online  BootCamp 2020 : Food Heritage & Future Lifestyle Food Innovation) 

มาร่วมเรียนรู้

  • เทรนด์อาหารโลกและการใช้ชีวิตในอนาคต
  • มรดกภูมิปัญญาอาหารของประเทศไทย
  • การแสวงหาโอกาสด้านนวัตกรรมอาหาร 
  • การสร้างคุณค่าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

วัน เวลา และสถานที่

รับชมพร้อมกันในวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ผ่านทาง Facebook Live “FI Innovation Contest” และ Facebook มหาวิทยาลัยเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหารทั่วประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook : Foodinnopolisinnovationcontest