ครีมกันแดดนาโนคอมโพสิตจากเปลือกสับปะรด

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        ผลิตภัณฑ์ “ครีมกันแดดนาโนคอมโพสิตจากเปลือกสับปะรด”  เป็นการประยุกต์ใช้นาโนคอมโพสิตชีวภาพของไคโตซานและอนุพันธ์เซลลูโลส ให้เป็นตัวนำส่งสารสำคัญที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง  ด้วยขนาดที่เล็กจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการซึมผ่านเข้าสู่ร่างกาย ผนวกกับการรวมข้อดีของสารหลายชนิดด้วยวัสดุคอมโพสิต จึงทำให้ได้สารนำส่งที่เป็นประโยชน์ต่อผิว ปลอดภัยต่อผู้ใช้ อีกทั้งยังช่วยลดความเป็นพิษและอาการแพ้

รายละเอียด

        ‘วัสดุคอมโพสิต’ (Composite materials) เป็นวัสดุที่เกิดจากการผสมของพอลิเมอร์หรืออนุพันธ์ของพอลิเมอร์ต่างชนิดกัน เพื่อให้ได้สารที่มีคุณสมบัติใหม่ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย จึงทำให้เกิดการพัฒนาสารที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีคุณสมบัติกันแดด ที่ผลิตจากสารชีวภาพธรรมชาติ เพื่อให้ความมั่นใจว่าปลอดภัยต่อผิวของผู้ใช้งาน

        “ผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดนาโนคอมโพสิตจากเปลือกสับปะรด” ได้ถูกพัฒนาและคิดค้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการนำส่งสารสำคัญในเครื่องสำอาง โดยใช้พอลิเมอร์ของเซลลูโลสจากเปลือกสับปะรดมาผสมกับอนุพันธ์ไคโตซาน ได้เป็นนาโนคอมโพสิตชีวภาพที่มีคุณสมบัติเป็นตัวนำส่งสารสำคัญที่ใช้ในครีมกันแดด ช่วยลดความเป็นพิษและอาการแพ้ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้อีกหลากหลายชนิดเนื่องจากสารที่ได้มีสมบัติสามารถละลายในน้ำและน้ำมันได้

จุดเด่น
 • ซึมเข้าสู่ผิวง่าย ออกฤทธิ์เร็ว

 • มีค่า SPF 30 PA++

 • ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเซลล์ผิวหนัง

 • ใช้สารจากธรรมชาติ ช่วยลดความเป็นพิษและอาการแพ้

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

 • ผู้สนใจทั่วไป

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้สนใจทั่วไป

 • ผู้ที่รักสุขภาพ