คอลลาเจนไฮโดรไลเสทจากหนังปลา

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีร่วมกับผู้ที่สนใจก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

      กรรมวิธีการผลิต “คอลลาเจนไฮโดรไลเสท (Hydrolysate) จากหนังปลา” เป็นการผลิตคอลลาเจนจากหนังปลาที่เหลือจากอุตสาหกรรมปลาแล่แช่แข็ง จากนั้นนำมาผ่านกระบวนการทำให้ขนาดโมเลกุลลดลง ซึ่งทำให้นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมความงาม อาหารเสริม และเครื่องดื่ม ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพแก่ผู้บริโภคมากขึ้น

รายละเอียด

      ปัจจุบัน “คอลลาเจน” เป็นโปรตีนที่มีการนำมาใช้ในอุตสาหกรรมความงาม อาหารเสริม และเครื่องดื่ม จำนวนมาก และมีความหลากหลายแหล่งที่มาไม่ว่าจะเป็นจากหนังหมู กระดูกวัว เป็นต้น ซึ่งคอลลาเจนจากแหล่งดังกล่าวเป็นคอลลาเจนที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรค เช่น โรควัวบ้า (Mad cow disease) โรคสมองอักเสบแบบติดต่อ (transmissible spongiform encephalopathy) โรคปากและเท้าเปื่อย (foot and mouth disease) เป็นต้น  ดังนั้นทางเลือกที่น่าสนใจคือการผลิตคอลลาเจนจากหนังปลาที่เหลือจากอุตสาหกรรมแร่ปลาเพื่อแช่แข็ง ซึ่งจัดเป็นคอลลาเจนชั้นดีที่สามารถทดแทนได้ และไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรค

      “คอลลาเจนไฮโดรไลเสทจากหนังปลา” ได้รับการพัฒนาพัฒนาให้มีโมเลกุลขนาดลดลง เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆได้ง่ายขึ้น โดยใช้เวลาในการผลิตไม่นาน และใช้ต้นทุนที่ลดลงในการผลิต
 

จุดเด่น
 • กรรมวิธีการสกัดคอลลาเจนที่ระยะเวลาสั้นกว่ากรมมวิธีที่ใช้ในปัจจุบัน
 • ค่าใช้จ่ายในการผลิตต่ำกว่ากรรมวิธีในปัจจุบัน
 • คอลลาเจนที่ได้ไม่มีกลิ่นคาว มีสีขาวครีม และลักษณะเป็นผงละเอียด ทำให้ง่ายและสะดวกต่อการนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้
 • คุณสมบัติด้านการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายที่ดีกว่าคอลลาเจนที่มีในปัจจุบัน
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
1

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป
 • ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสำอาง อาหารเสริม เครื่องดื่ม
 • ผู้ประกอบการธุรกิจเสริมความงาม
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ธุรกิจเสริมความงาม