ชุดช่วยพยุงสัตว์เลี้ยง

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       วิธีออกแบบและสร้าง “ชุดช่วยพยุงสัตว์เลี้ยง” สำหรับพยุงสัตว์เพื่อการกายภาพบำบัดหรือพยุงเดินออกกำลังกาย ออกแบบพิเศษเพื่อรองรับบริเวณที่สำคัญและหลบหลีกการขับถ่าย รวมทั้งสามารถปรับใช้สำหรับเคลื่อนย้ายและเป็นชุดสายจูงฝึกสุนัขได้ในชุดเดียวกัน

รายละเอียด

       การช่วยพยุงสัตว์เดิน หรือการพยุงให้อยู่ในท่ายืนมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับสัตว์ที่มีอายุมาก หรือสัตว์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อสะโพกเสื่อม กล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคเกี่ยวกับระบบประสาท ความผิดปกติของกระดูกและกล้ามเนื้อ รวมไปถึงการดูแลหลังการผ่าตัด เนื่องจากเป็นการช่วยพยุงน้ำหนักหากทำอย่างถูกต้องจะช่วยกระตุ้นให้สัตว์เลี้ยงได้ฝึกกล้ามเนื้อจากการเดิน การทรงตัว ช่วยให้เกิดการฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายและระบบไหลเวียนเลือด ส่งเสริมให้มีสุขภาพดีขึ้นอีกด้วย

       วิธีออกแบบและสร้าง “ชุดช่วยพยุงสัตว์เลี้ยง” ได้รับการพัฒนาคิดค้นและออกแบบให้โครงสร้างสามารถรองรับบริเวณกระดูกเชิงกรานโดยหลบหลีกการขับถ่าย เหมาะกับทั้งเพศผู้และเพศเมีย ด้วยการออกแบบที่คำนึงถึงสรีระของสัตว์เลี้ยงเป็นหลัก จึงช่วยพยุงสัตว์ได้ทั้งส่วนหน้าส่วนหลัง หรือการพยุงงสัตว์ทั้งตัวได้ โดยชุดพยุงนี้มีความนุ่มสบายด้วยชั้นโฟม คงรูปด้วยโครงสร้างพลาสติก จึงเหมาะสำหรับการทำกายภาพบำบัด หรือการพยุงเพื่อออกกำลังกาย นอกจากนี้ยังสามารถปรับใช้เพื่อการเคลื่อนย้ายสัตว์และเป็นชุดสายจูงฝึกสุนัขได้ในชุดเดียวกันอีกด้วย
 

จุดเด่น
 • ชุดพยุงสัตว์เลี้ยงที่ออกแบบด้วยกระบวนการวิจัยผ่านการทดสอบโดยคำนึงถึงสรีระของสัตว์เลี้ยง (สุนัข) 
 • เหมาะกับทั้งเพศผู้และเพศเมีย 
 • ช่วยส่งเสริมการฟื้นฟูร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถพยุงได้ทั้งส่วนหน้า ส่วนหลัง และทั้งตัว 
 • ชุดมีความนุ่มสบาย และคงรูปได้ดี
 • สามารถปรับใช้เพื่อการเคลื่อนย้ายสัตว์และเป็นชุดสายจูงได้ด้วย
   
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับกายภาพบำบัดสัตว์เลี้ยง
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • โรงพยาบาลสัตว์เล็ก 
 • ผู้ที่รักสัตว์ทั่วไป