ชุดตรวจฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระบนกระดาษ

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       วิธีการออกแบบและสร้าง”ชุดตรวจฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระบนกระดาษ” ที่สามารถตรวจปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระได้สะดวกและรวดเร็ว ใช้ปริมาณสารตัวอย่างในการตรวจวิเคราะห์น้อย ราคาไม่แพง

รายละเอียด

        ‘สารต้านอนุมูลอิสระ’ เป็นสารที่มีคุณสมบัติยับยั้งหรือชะลอการเกิดออกซิเดชั่นของโมเลกุลสารอื่นๆ รวมถึงเซลล์ในร่างกาย มีประโยชน์ในการป้องกันและชะลอการเกิดโรคบางชนิด เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และการเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกาย จึงทำให้ในปัจจุบันผู้บริโภคที่ใส่ใจด้านสุขภาพจึงนิยมทานอาหาร หรืออาหารเสริมที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มมากขึ้น

        “ชุดตรวจฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระบนกระดาษ” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อให้การตรวจวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระทำได้ง่ายขึ้น โดยใช้วิธีการตรวจวิเคราะห์จากปฏิกิริยาการทำลายดีพีพีเอช (DPPH assay) และแปรผลโดยวัดระยะทางที่สารเคลื่อนที่ไปได้บนแผ่นกระดาษทดสอบ การทดสอบทำได้โดยใช้ชุดตรวจสำเร็จรูป จึงใช้งานได้ สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง ใช้ตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์น้อย และราคาไม่แพง

จุดเด่น
 • สามารถทดสอบปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระได้ง่ายและรวดเร็ว 
 • ไม่ต้องใช้ความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในการทดลอง
 • ชุดทดสอบมีราคาไม่สูง
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริม
 • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสารต้านอนุมูลอิสระ
 • ผู้ที่มีความสนใจด้านสารต้านอนุมูลอิสระ
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง