ชุดผลิตคอนกรีตเซลลูล่า

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการที่สนใจผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ
 • ต้องการหาผู้ร่วมทดสอบตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้
 • ต้องการเพิ่ม ส่งเสริมโอกาสให้ผู้สนใจเข้าถึงข้อมูลมากขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีความตั้งใจเรียนรู้นวัตกรรมก่อสร้างสมัยใหม่
 2. มีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ และการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 3. มีความพร้อมที่จะรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผ่านรู้แบบการสัมมนา อบรม

 

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       วิธีการออกแบบและสร้าง “ชุดผลิตคอนกรีตเซลลูลาร์” ราคาประหยัด ได้มาตรฐานสูง ซ่อมบำรุงได้ง่าย ลดการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ

รายละเอียด

       คอนกรีตเป็นวัสดุหลักในงานก่อสร้าง แต่เนื่องจากเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัตินำความร้อนสูง จึงส่งผลให้ภายในตัวอาคารมีอุณหภูมิสูงตาม ปัจจุบันจึงนำคอนกรีตมวลเบา ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนได้ดีมาปรับใช้ในงานก่อสร้าง โดยคอนกรีตมวลเบาชนิดรูพรุนแบบเซลลูล่า มีกระบวนการผลิตที่ง่าย ต้นทุนต่ำ ใช้โฟมเหลวเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดฟองอากาศภายใน ซึ่งจะทำให้มีคุณสมบัติลดการนำความร้อน ประหยัดพลังงาน น้ำหนักเบา และไม่มีสารประกอบของหินที่ก่อให้เกิดมลภาวะจากฝุ่น นับเป็นเป็นทางเลือกใหม่ของอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย

“ชุดผสมคอนกรีตเซลลูล่า” ได้รับการคิดค้นและพัฒนาเพื่อให้ได้เครื่องมือที่ใช้งานง่าย ลดการนำเข้าเครื่องมือจากต่างประเทศ โดยใน 1 ชุด ประกอบด้วย

 • เครื่องผสมคอนกรีตเซลลูล่าแบบใบกวนแนวนอน (Concrete Mixture Machine) ออกแบบเพื่อใช้ในการผสมคอนกรีตมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ ผ่านการทดสอบและออกแบบให้ตรงตามมาตรฐานสากล (ASTM)
 • เครื่องสร้างฟองโฟมคอนกรีตเซลลูล่าแบบตั้งเวลา (Foam Generator Controller) ออกแบบเพื่อใช้ในการสร้างฟองอากาศ โดยเปลี่ยนจากสภาพของเหลวของน้ำยาสร้างฟองโฟม เป็นฟองโฟมอากาศขนาดเล็ก ที่จะแทรกเข้าไปในมอร์ต้า  ( ซีเมนต์+ทราย+น้ำ )
 • น้ำยาสร้างฟองโฟมคอนกรีตเซลลูล่า (Foam Agent) สารผสมเพิ่มชนิดหนึ่งที่ผสมกับมอร์ต้า แล้วทำให้เกิดฟองอากาศเข้าไปแทรกในมอร์ต้า เรียกว่า คอนกรีตเซลลูล่า เป็นสูตรพิเศษที่ได้รับการพัฒนาคิคด้นโดยใช้สารสกัดจากพืช  มีความคงทนของฟองสูง และมีประสิทธิภาพเทียบเท่าน้ำยาในท้องตลาด
 • โปรแกรมออกแบบสัดส่วนคอนกรีตเซลลูล่า (Mix Design program) สามารถคำนวนและออกแบบสัดส่วนของส่วนผสมและคาดการณ์กำลังอัดที่ต้องการได้ สามารถเพิ่มส่วนผสมอื่น ๆ เข้าไปในโปรแกรม รองรับการเชื่อมต่อแบบพีแอลซี   เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและสามารถนำไปใช้ได้กับน้ำยาสร้างฟองโฟม และเครื่องมือจากแหล่งอื่น มีความแม่นย่ำ สามารถควบคุมความหนาแน่นได้ตรงตามมาตราฐานของผลิตภัณฑ์
จุดเด่น
 • ง่ายต่อการบำรุงรักษา
 • ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามมาตรฐาน ช่วยลดการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ
 • ราคาประหยัดสามารถลงทุนได้ สร้างงานให้ชุมชน
 • น้ำยาฟองโช้ส่วนผสมจากพืช เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • โปรแกรมสามารถคำนวนสัดส่วนได้ง่าย และมีความแม่นยำสูง
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
1

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • กลุ่มร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้สนใจทำธุรกิจ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในการจำหน่ายชุดผลิตคอนกรีตมวลเบา
 • ผู้สนใจทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • กลุ่มร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้สนใจทำธุรกิจ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในการจำหน่ายชุดผลิตคอนกรีตมวลเบา
 • ลูกค้าสร้างบ้านเดี่ยว กลุ่มผู้ประกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในการจำหน่ายอิฐมวลเบาเซลลูล่า
 • องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ อาทิ เทศบาล อบต. อบจ. ที่สนใจเข้าร่วมในโครงการ “โรงงานต้นแบบคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า เพื่อเศรษฐกิจชุมชน เพื่อกระจายอาชีพให้ท้องถิ่น