ซองผงปรุงรสรับประทานได้

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีผลิต “ซองผงปรุงรสรับประทานได้” โดยมีลักษณะเป็นฟิล์มบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อบรรจุผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องปรุงรสชนิดผง หรือผงเครื่องดื่มชงสำเร็จรูป ซึ่งมีคุณสมบัติละลายน้ำ และสามารถรับประทานได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

รายละเอียด

        ปัญหาขยะพลาสติก ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย เนื่องจากพลาสติกใช้เวลานานในการย่อยสลาย ซึ่งปัจจุบันเราคุ้นชินกับการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงทำให้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคตอาจยิ่งรุนแรงมากขึ้น 

        “ซองผงปรุงรสรับประทานได้” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อลดปริมาณการใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์อาหาร โดยใช้เทคโนโลยีหล่อขึ้นรูปฟิล์มเป็นบรรจุภัณฑ์ เพื่อเคลือบหรือห่อหุ้มอาหารโดยตรง (Primary packaging) ตัวประสานเนื้อฟิล์มสามารถละลายน้ำได้ในอุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสม เหมาะสำหรับบรรจุอาหารที่มีความชื้นต่ำ เช่น เครื่องปรุงรสชนิดผง หรือผงเครื่องดื่มชงสำเร็จรูป ทำให้ผู้บริโภคสามารถเตรียมอาหารได้เลยโดยไม่ต้องแกะหรือฉีกซองบรรจุภัณฑ์ และยังรับประทานได้ ปลอดภัยต่อสุขภาพ

 

จุดเด่น
 • เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ จึงเป็นการลดขยะ และลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
 • สามารถใช้ห่อหุ้มอาหารได้โดยตรง
 • เพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้บริโภค เนื่องจากผู้บริโภคไม่ต้องฉีกซองอาหาร
 • รับประทานได้ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
1

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตพลาสติกและพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อาหาร
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย