ซอสปรุงรสจากโปรตีนไฮโดรไลเซตจากของเหลือในอุตสาหกรรมการผลิตซูริมิ

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

  • Initial
  • Experimental
  • Prototype
  • Transfer

ความต้องการ

ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีการผลิต “ซอสปรุงรสจากโปรตีนไฮโดรไลเซตจากของเหลือในอุตสาหกรรมการผลิตซูริมิ” ที่มีคุณสมบัติเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตซอสปรุงรส เพิ่มรสชาติให้อาหารอร่อย สีสวย น่ารับประทาน และเป็นการเพิ่มมูลค่าของเหลือจากการผลิตซูริมิอีกด้วย

รายละเอียด

        ‘ซูริมิ’ (Surimi) เป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อปลาบดที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่มีกำลังผลิตสูงถึง 60,000 ตันต่อปี ทำให้เกิดปริมาณวัสดุเศษเหลือ เช่น หัว เครื่องใน ก้าง ครีบและหนังปลา เป็นจำนวนมาก ซึ่งแต่เดิมจะนำเศษเหล่านี้มาผลิตเป็นอาหารสัตว์ และในปัจจุบันได้นำมาเพิ่มมูลค่าโดยทำเป็นผลิตภัณฑ์เจลาติน ปลาป่น โปรตีนปลาเข้มข้น และโปรตีนปลาไฮโดรไลเซต

        “ซอสปรุงรสจากโปรตีนไฮโดรไลเซตจากของเหลือในอุตสาหกรรมการผลิตซูริมิ” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อเพิ่มมูลค่าของเศษเหลือจากอุตสาหกรรมซูริมิ โดยการนำเศษเหลือส่วนหัวและไส้ของปลาทรายแดง มาผลิตเป็นโปรตีนไฮโดรไลเซตชนิดผงแห้งที่มีปริมาณโปรตีนสูงและมีไขมันต่ำ และมีคุณสมบัติเป็นสารลดแรงตึงผิว ส่งผลให้เกิดการเข้ากันได้ของของเหลวระหว่างน้ำและน้ำมันเพิ่มมากขึ้น  จึงสามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตซอสปรุงรส และสามารถนำมาใช้ปรุงรสอาหารให้มีรสชาติอร่อย สีสวย น่ารับประทาน 

จุดเด่น
  • เพิ่มมูลค่าจากเศษเหลือในอุตสาหกรรมซูริมิ
  • นำมาผลิตซอสปรุงรสที่มีรสชาติอร่อย
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
  • ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรุงรสอาหาร
  • ผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบสำหรับโรงงานผลิตอาหาร
  • อุตสาหกรรมแปรรูปปลา, ซูริมิ
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • ผู้บริโภคตามครัวเรือนทั่วไป
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง