ซุปก้อนปรุงรสจากหนอนไหม

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีร่วมกับผู้ประกอบการที่สนใจก่อนผลิต/ลงทุนเชิงพาณิชย์
 

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีการผลิต “ซุปก้อนปรุงรสจากหนอนไหม” ผลิตจากกากหนอนไหมที่เหลือทิ้งในกระบวนการผลิตไหม นำมาพัฒนาเป็นซุปก้อนปรุงรส เพื่อเพิ่มรสชาติให้กับอาหารประเภทต่างๆ ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาล และปราศจากโมโนโซเดียมกลูตาเมนหรือผงชูรส
 

รายละเอียด

        ประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรมที่มีการเลี้ยงไหมเป็นจำนวนมาก การเลี้ยงไหมมีทั้งในระดับครัวเรือนและระดับอุตสาหกรรม โดยเป้าหมายเพื่อผลิตรังไหมสำหรับนำไปแปรรูปเป็นเส้นไหมที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นหลัก ในกระบวนการผลิตไหมจะมี “กากหนอนไหม” วัตถุดิบที่เหลือทิ้งในกระบวนการผลิต ซึ่งอุดมไปด้วยโปรตีน วิตามินบี 1 และ 2 และเกลือแร่หลายชนิด รวมถึงมีกรดไลโนเลอิคและกรดไลโนเลนิค ซึ่งเป็นกรดไขมันจำเป็นมีประโยชน์ต่อร่างกาย 

        “ซุปก้อนปรุงรสจากกากหนอนไหม”  ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อใช้ประโยชน์จากกากหนอนไหมที่เหลือทิ้งในกระบวนการผลิตไหม โดยนำมาพัฒนาเป็นซุปก้อนปรุงรสสำหรับเพิ่มรสชาติให้กับอาหารประเภทต่างๆ  ไม่มีส่วนผสมของโมโนโซเดียมกลูตาเมนหรือผงชูรส มีรสหวานจากธรรมชาติ ไม่ใส่น้ำตาล ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมเลี้ยงไหม รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม

จุดเด่น
 • ไม่มีส่วนผสมของโมโนโซเดียมกลูตาเมนหรือผงชูรส

 • มีรสหวานจากธรรมชาติ ไม่ใส่น้ำตาล 

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
1

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องปรุงรส

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • กลุ่มผู้บริโภคที่ควบคุมหรือลดการบริโภคโซเดียม

 • กลุ่มผู้บริโภคที่ควบคุมหรือลดการบริโภคน้ำตาล

 • กลุ่มผู้บริโภคที่ดูแลใส่ใจสุขภาพ

 • กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป