ตู้เช่าและฝากชาร์จแบตเตอรี่สำรองแบบไร้สาย (Wireless Charger)

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับการทดลอง (Experimental)

งานวิจัยระดับทดสอบเบื้องต้น

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีร่วมกับผู้ประกอบการที่สนใจ ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ต้องการผู้ร่วมลงทุนและสนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนาในกระบวนการต่อไปและต่อยอดในเชิงพาณิชย์
 • ต้องการผู้มีเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมในการทำและสั่งผลิตด้านเทคโนโลยี Wireless Charger
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

     เทคโนโลยี “ตู้เช่าและบริการฝากชาร์จแบตเตอรี่สำรอง (Wireless Charger)” สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนโดยใช้แบตเตอรี่สำรองแบบไร้สาย สามารถเช่าและฝากชาร์จแบตเตอรี่สำรองได้ และช่วยแก้ปัญหาข้อจำกัดในการใช้สมาร์ทโฟนขณะชาร์จ

รายละเอียด

     ในปัจจุบันสมาร์ทโฟนถือเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินชีวิต ช่วยจัดการและวางแผนการดำเนินชีวิตประจำวันต่างๆ โดยใช้พลังงงานจากแบตเตอรี่ภายในตัวเครื่อง ซึ่งการชาร์จเพียงหนึ่งครั้ง อาจไม่เพียงพอต่อการใช้งานใน 1 วัน และอาจต้องหาสถานที่ที่มีปลั๊กไฟเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ แต่ถ้าหากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ เช่น อยู่ระหว่างการเดินทางไกล หรืออยู่ในตำแหน่งที่ไม่สามารถชาร์จได้ แบตเตอรี่สมาร์ทโฟนจะมีพลังงานลดลงจนไม่สามารใช้งานได้

     “ตู้เช่าและฝากชาร์จแบตเตอรี่สำรอง Wireless Charger” ได้ถูกคิดค้นและพัฒนาสำหรับการให้บริการชาร์จสมาร์ทโฟน เพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่แบตเตอรี่หมดและไม่สามารถหาปลั๊กไฟสำหรับชาร์จได้ ประกอบด้วยตู้เช่าชาร์จและแบตเตอรี่สำรอง โดยใช้เทคโนโลยี Wireless Charger ที่สามารถชาร์จสมาร์ทโฟนได้ทุกรุ่นโดยไม่ต้องใช้สาย และเมื่อแบตเตอรี่สำรองหมด สามารถนำไปคืนหรือฝากชาร์จในตู้และเปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองใหม่ได้ทันที ช่วยอำนวยความสะดวกในการชาร์จสมาร์ทโฟน แก้ปัญหาแบตเตอรี่หมด ใช้งานได้ตามความต้องการ ปลอดภัย และช่วยลดค่าอุปกรณ์ในการชาร์จแบตเตอรี่ได้

จุดเด่น
 • ชาร์จแบตเตอรี่ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีการชาร์จแบบไร้สาย
 • ช่วยลดข้อจำกัดในการใช้สายขณะชาร์จสมาร์ทโฟน
 • ช่วยลดและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการชาร์จแบตเตอรี่สมาร์ทโฟน
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
1

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • บริษัทผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์สมาร์ทโฟน
 • ผู้สนใจทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • นักเรียน - นักศึกษา
 • นักท่องเที่ยว นักเดินทาง
 • ผู้สนใจทั่วไป