ต้องการผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

กำลังออนไลน์
ประเภทความต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ
ชื่อเรื่องที่สนใจ
ต้องการผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
ประเภทความต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
รายละเอียดความต้องการ

ต้องการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

สาขาความเชี่ยวชาญที่ตรงกับความต้องการ
แพทย์ / พยาบาล / เภสัชวิทยา
อาหาร / โภชนาการ
แหล่งเงินทุนที่ใช้ลงทุน
ทุนส่วนตัว
ข้อมูลเจ้าของโจทย์
ชื่อ
Thippamas Easter
หน่วยงาน / บริษัท
Easter.thailand
ตำแหน่งงาน
ผู้บริหาร
ที่อยู่
92 ม.3 ต.ดอนกำยาน
อำเภอ / เขต
เมืองสุพรรณบุรี
จังหวัด
สุพรรณบุรี
ลักษณะอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมค้าปลีก
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
โปรตีนไข่ขาว
การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)