ต้องการพัฒนาสารทำความสะอาดชีวภาพ (BIOCHEMICAL) สำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

Default user
กำลังออนไลน์
ประเภทความต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ
ชื่อเรื่องที่สนใจ
ต้องการพัฒนาสารทำความสะอาดชีวภาพ (BIOCHEMICAL) สำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
ประเภทความต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
รายละเอียดความต้องการ

ต้องการพัฒนาหรือต่อยอดงานวิจัยเกี่ยวกับสารกลุ่ม biochemical เพื่อนำมาเป็นส่วนผสม(วัตถุดิบ)ในการผลิต/พัฒนาสูตร ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (น้ำยาล้างจาน/ซักผ้า/ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ หรืออื่นๆ) 

สาขาความเชี่ยวชาญที่ตรงกับความต้องการ
เคมี
เทคโนโลยีชีวภาพ / ชีววิทยา
แหล่งเงินทุนที่ใช้ลงทุน
ทุนจากหน่วยงานรัฐ
ข้อมูลเจ้าของโจทย์
ชื่อ
รัฐฎาภรณ์ ประทีปโชติกุล
หน่วยงาน / บริษัท
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)
ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา
ที่อยู่
406 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
อำเภอ / เขต
ห้วยขวาง
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ลักษณะอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมผลิตขั้นกลาง (สินค้าสำเร็จรูป)
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับโรงเเรมร้านอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)
170 ล้านบาท
จำนวนพนักงาน (คน)
359 คน
การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)