ต้องการวัสดุใหม่ๆที่รักษาสิ่งแวดล้อมในการออกแบบบรรจุภัณฑ์

Default user
กำลังออนไลน์
ประเภทความต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ข้อความถึงผู้เชี่ยวชาญ

ต้องหาวัสดุทดแทนใหม่ๆ ที่รักษาสิ่งแวดล้อมและมาจากธรรมชาติ สามารถนำไปเป็นบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ได้ แข็งแรง ทนทาน ไม่ขึ้นรา

การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ
ชื่อเรื่องที่สนใจ
ต้องการวัสดุใหม่ๆที่รักษาสิ่งแวดล้อมในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ประเภทความต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
รายละเอียดความต้องการ

ต้องหาวัสดุทดแทนใหม่ๆ ที่รักษาสิ่งแวดล้อมและมาจากธรรมชาติ สามารถนำไปเป็นบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ได้ แข็งแรง ทนทาน ไม่ขึ้นรา

สาขาความเชี่ยวชาญที่ตรงกับความต้องการ
วัสดุศาสตร์ / พอลิเมอร์
สิ่งแวดล้อม / พลังงาน / ทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งเงินทุนที่ใช้ลงทุน
ทุนส่วนตัว
ข้อความถึงผู้เชี่ยวชาญ

ต้องหาวัสดุทดแทนใหม่ๆ ที่รักษาสิ่งแวดล้อมและมาจากธรรมชาติ สามารถนำไปเป็นบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ได้ แข็งแรง ทนทาน ไม่ขึ้นรา

ข้อมูลเจ้าของโจทย์
ชื่อ
ปิยะพล นันทพรภิรมย์
หน่วยงาน / บริษัท
bond creative co., ltd.
ตำแหน่งงาน
นักออกแบบ
ที่อยู่
153/2 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ
อำเภอ / เขต
เมือง
จังหวัด
สมุทรปราการ
ลักษณะอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมให้บริการ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
งานออกแบบเชิงพาณิชย์
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)
1
จำนวนพนักงาน (คน)
6
การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)