ต้องการสกัดวิตามินซี จากผลไม้เพิ่มภูมิคุ้มกัน

กำลังออนไลน์
ประเภทความต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ
ชื่อเรื่องที่สนใจ
ต้องการสกัดวิตามินซี จากผลไม้เพิ่มภูมิคุ้มกัน
ประเภทความต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
รายละเอียดความต้องการ

ต้องการพัฒนาวิตามินซี 

สาขาความเชี่ยวชาญที่ตรงกับความต้องการ
เคมี
อาหาร / โภชนาการ
แหล่งเงินทุนที่ใช้ลงทุน
ทุนส่วนตัว
ข้อมูลเจ้าของโจทย์
ชื่อ
ภัทร์ชมน ชื่นสำนวล
ที่อยู่
631 หมู่ 2 เพชรละคร
อำเภอ / เขต
หนองไผ่
จังหวัด
เพชรบูรณ์
ลักษณะอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมขั้นต้น (ผลิตวัตถุดิบ / สารสกัด / ส่วนประกอบที่นำไปผลิตสินค้าอื่นต่อ)
การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)