ต้องการอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่ช่วยลดอาการเจ็บปวดจากออฟฟิศซินโดรม

Default user
กำลังออนไลน์
ประเภทความต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ
ชื่อเรื่องที่สนใจ
ต้องการอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่ช่วยลดอาการเจ็บปวดจากออฟฟิศซินโดรม
ประเภทความต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
รายละเอียดความต้องการ

ทางเลือกใหม่ในการบรรเทาอาการเจ็บปวดจากออฟฟิศซินโดรม

สาขาความเชี่ยวชาญที่ตรงกับความต้องการ
แพทย์ / พยาบาล / เภสัชวิทยา
แหล่งเงินทุนที่ใช้ลงทุน
ทุนส่วนตัว
ข้อมูลเจ้าของโจทย์
ชื่อ
Natree Ktthai
หน่วยงาน / บริษัท
K.T. Thai Local Products Co., LTd
ตำแหน่งงาน
ฺ๊Business development manager
ที่อยู่
188/1 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม 42 บางวัว
อำเภอ / เขต
บางปะกง
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ลักษณะอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมผลิตขั้นกลาง (สินค้าสำเร็จรูป)
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)
40000000
จำนวนพนักงาน (คน)
80
การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)