นมถั่วเหลืองสูตรผสมงาขี้ม่อน

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

  • Initial
  • Experimental
  • Prototype
  • Transfer

ความต้องการ

ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการที่สนใจผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. มีประสบการณ์ทางธุรกิจ หรือความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่สมัคร
2. มีแหล่งผลิต พร้อมเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
3. มีความพร้อมด้านเงินลงทุนและบุคลากร
4. มีความมุ่งมันตั้งใจในการนำเทคโนโลยีไปใช้ / ร่วมพัฒนาต่อยอด
 

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       สูตรและกรรมวิธีการผลิต “นมถั่วเหลืองสูตรผสมงาขี้ม่อน” ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพที่มีส่วนผสมของงาขี้ม่อนที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง มีประโยชน์ต่อร่างกาย

รายละเอียด

       “งาขี้ม่อน” พืชสมุนไพรที่ถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆ เช่น ข้าวเหนียวนึ่ง คุกกี้ ขนมปัง เป็นต้น มีสรรพคุณใช้เป็นยารักษาโรค เนื่องจากในเมล็ดงาประกอบด้วยสารฟีนอลิกหลายชนิด ที่มีสรรพคุณต้านการเกิดออกซิเดชั่นและทำลายอนุมูลอิสระ ป้องกันโรคมะเร็ง ช่วยส่งเสริมการทำงานของสมองและเซลล์ประสาท

       “ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองสูตรผสมงาขี้ม่อน” ได้รับการคิดค้นและพัฒนา  เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ โดยใช้ปริมาณงาขี้ม่อนที่เหมาะสม รับประทานง่าย  และผ่านการทดสอบได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค

จุดเด่น
  • เป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูงรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย
  • ผ่านการทดสอบผลทางคลินิกว่ามีผลในการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
  • บริษัทผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
  • ผู้สนใจทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • บุคคลทั่วไป และผู้ที่รักสุขภาพ