น้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดจากหญ้าหวาน

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีร่วมกับผู้ประกอบการที่สนใจ ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์และการตลาดเพื่อออกจำหน่าย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีประสบการณ์ทางธุรกิจ หรือความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่สมัคร
 2. มีแหล่งผลิต พร้อมเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี / ร่วมพัฒนาต่อยอด

 

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       สูตรและกรรมวิธีผลิต “น้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดจากหญ้าหวาน” ช่วยลดการเกิดฟันผุ อ่อนโยนไม่เป็นอันตรายต่อช่องปาก เหมาะสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก

รายละเอียด

       ปัญหาสุขภาพช่องปากในสังคมผู้สูงอายุเป็นอีกปัญหาสำคัญของระบบสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะโรคฟันผุซึ่งอาจนำไปสู่อาการปวดฟัน เคี้ยวอาหารไม่ได้ ทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน เป็นผลให้คุณภาพชีวิตแย่ลง การดูแลอนามัยช่องปากจึงมีความสำคัญอย่างมากที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว นอกเหนือจากการแปรงฟันให้สะอาดแล้ว การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ภายในช่องปากนับเป็นสิ่งสำคัญ การใช้ผลิตภัณฑ์บ้วนปากสามารถช่วยเสริมอนามัยช่องปากให้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะสามารถนำสารสำคัญ เช่น ฟลูออไรด์ เข้าถึงผิวฟันได้อย่างทั่วถึง แต่เนื่องจากช่องปากในผู้สูงอายุมีความบอบบาง ระคายเคืองได้ง่าย ผลิตภัณฑ์บ้วนปากในท้องตลาดส่วนใหญ่มักประกอบด้วยสารเคมีหลายชนิด และสารเคมีบางชนิด เช่น แอลกอฮอล์, ​SLS (sodium lauryl sulfate) และสารให้ความหวานสังเคราะห์ อาจส่งผลให้เนื้อเยื่อในช่องปากเกิดการระคายเคืองได้

       สูตรและกรรมวิธีผลิต “น้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดจากหญ้าหวาน” ได้พัฒนาคิดค้นสูตรผสมน้ำยาบ้วนปากจากธรรมชาติ ปราศจากแอลกอฮอลล์ สำหรับดูแลอนามัยช่องปากอย่างอ่อนโยน มีส่วนผสมของฟลูออไรด์และสารสกัดจากหญ้าหวานซึ่งเป็นสารให้ความหวานจากธรรมชาติ จึงได้น้ำยาบ้วนปากที่มีรสสัมผัสหวานจากธรรมชาติ ปราศจากแอลกอฮอลล์ ไม่แสบปาก เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากและผู้สูงอายุซึ่งฟันผุง่าย

จุดเด่น
 • ใช้สารให้ความหวานที่สกัดจากธรรมชาติ ปราศจากแอลกอฮอลล์, ​SLS (sodium lauryl sulfate) และสารให้ความหวานสังเคราะห์ ลดการระคายเคืองภายในช่องปาก
 • มีกลิ่นและรสสัมผัสที่อ่อนโยนและเป็นที่ชื่นชอบในผู้สูงอายุคนไทย ผ่านการทดสอบจริงในกลุ่มผู้สูงอายุแล้ว
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
1

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปาก
 • ผู้สนใจทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้สูงอายุ
 • เด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
 • ประชาชนทั่วไป