น้ำยาสเปรย์แผ่นกรองหน้ากาก

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

 • ต้องการหาผู้ร่วมผลิตและสำรวจการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        ผลิตภัณฑ์ “น้ำยาสเปรย์แผ่นกรองหน้ากาก” ที่ทำหน้าที่เป็นไมโครฟิลเตอร์ เคลือบพันเส้นใยผ้าที่ทำหน้าที่ร่วมกับอนุภาคนาโน จึงทำให้มีประสิทธิภาพในการกรองและกำจัดเชื้อโรคสูง ใช้งานง่าย และถอดเปลี่ยนสะดวก

รายละเอียด

        ปัจจุบันหน้ากากอนามัยถือเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากช่วยลดโอกาสในการรับเชื้อโรคผ่านทางระบบหายใจ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคติดต่อหลายชนิดได้ อย่างไรก็ตามวัสดุที่ใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัยมีหลายประเภท ทำให้ความสามารถในการกรองอากาศหรือกำจัดเชื้อโรคแตกต่างกัน โดยหน้ากากฯที่ทำจากผ้า มีขนาดรูเส้นใยที่กรอกเพียงฝุ่นขนาดใหญ่ได้ และด้วยข้อจำกัดของต้นทุนการผลิต จึงทำให้ไม่สามารถใช้กรองเชื้อโรคในอากาศได้

        “น้ำยาสเปรย์แผ่นกรองหน้ากาก” ได้รับการคิดค้นและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกรองเชื้อโรคให้หน้ากากอนามัย โดยใช้ฉีดแผ่นกรองอากาศส่วนในเพื่อทำให้รูอากาศจากเส้นใยผ้ามีขนาดเล็กลง 20 เท่า จนมีคุณสมบัติเป็นไมโครฟิลเตอร์ เพื่อใส่ประกบกับหน้ากากอนามัย ซึ่งผสานการทำงานร่วมกับอนุภาคนาโนทำให้สามารถทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ของแบคทีเรียในอากาศได้

จุดเด่น
 • เพิ่มประสิทธิภาพการกรองในระดับไมโครฟิลเตอร์

 • ใช้งานง่ายและถอดเปลี่ยนสะดวก

 • มีอนุภาคนาโนของ TiO2 ที่สามารถทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ของจุลินทรีย์ได้

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายหน้ากากอนามัย หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์

 • ผู้ที่สนใจ

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • สถานพยาบาล

 • ผู้ที่สนใจ