ผงเจลทดแทนไขมันสัตว์สำหรับหมูยอไขมันต่ำ

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

 • ต้องการหาผู้ร่วมทดสอบคลินิกและการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีผลิต “ผงเจลทดแทนไขมันสัตว์” เพื่อลดปริมาณไขมันในหมูยอ ทำให้หมูยอที่ได้มีคอเลสเตอรอลต่ำ และมีเนื้อสัมผัสใกล้เคียงกับหมูยอสูตรเดิม นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์อื่น ๆ และผงเจลผลิตจากน้ำมันพืชจึงสามารถประยุกต์ใช้กับอาหารฮาลาลได้อีกด้วย

รายละเอียด

        ‘หมูยอ’ เป็นอาหารที่สะดวกต่อการรับประทานจึงเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภค แต่หมูยอมีปริมาณไขมันและคอเรสเตอรอลสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ หากสะสมในร่างกายเป็นระยะเวลานาน เช่น ทำให้ความดันโลหิตสูง เพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วน เป็นต้น

        “ผงเจลทดแทนไขมันสัตว์” ได้รับการคิดค้นและพัฒนาเพื่อใช้ผลิตหมูยอไขมันต่ำ ซึ่งผลิตจากน้ำมันพืช ใช้งานง่าย โดยการนำผงเจลผสมกับน้ำและส่วนประกอบอื่นตามอัตราส่วนที่เหมาะสมจนมีลักษณะเป็นเจล ทำให้ไม่กระทบต่อกระบวนการผลิตและรสชาติหมูยอดั้งเดิม นอกจากนี้ผงเจลน้ำมันพืชสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อลดปริมาณไขมันในอาหารฮาลาลได้ รวมถึงผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์รูปแบบอื่น ๆ

จุดเด่น
 • ใช้งานง่าย ไม่กระทบกรรมวิธีผลิตแบบดั้งเดิม

 • ได้หมูยอไขมันต่ำ รสสัมผัสและคุณภาพเทียบเท่าของเดิม

 • สามารถใช้กับอาหารฮาลาล เนื่องจากผลิตจากน้ำมันพืช

 • มีอายุการเก็บรักษานาน แช่เย็น 3-4 เดือนและแช่เยือกแข็งนาน 1 ปี

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อสัตว์

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล

 • ผู้ที่สนใจ

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้ที่ต้องควบคุมไขมันและคอเรสเตอรอล

 • ผู้ที่รักสุขภาพ