ผลิตภัณฑ์ช่วยบรรเทาแผลในกระเพาะอาหารจากข้าวสังข์หยด

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีผลิต “ผลิตภัณฑ์ช่วยบรรเทาแผลในกระเพาะอาหารจากข้าวสังข์หยด” ผ่านกระบวนการทดสอบและมีผลวิจัยยืนยันว่าสามารถบรรเทาและป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ เหมาะสำหรับกลุ่มผู้ป่วยโรคกระพาะอาหาร กลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งยังมีฤทธิ์ทางชีวภาพสามารถลดอาการแพ้โปรตีนในอาหาร ต้านอนุมูลอิสระและปรับภูมิคุ้มกันในร่างกาย

รายละเอียด

        กระเพาะอาหารเป็นอวัยวะสำคัญที่ทำหน้าที่ย่อยอาหาร โดยน้ำย่อยและกรดจะหลั่งออกมาจากผนังกระเพาะเพื่อย่อยโปรตีน กรดที่หลั่งออกมาเพื่อช่วยย่อยอาหารนี้เมื่อมีปริมาณมากเกินความสมดุลจะเป็นสาเหตุให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารหรือโรคกระเพาะอาหารซึ่งจะมีอาการปวดแสบในช่องท้องบริเวณลิ้นปี่ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

        “ผลิตภัณฑ์ช่วยบรรเทาแผลในกระเพาะอาหารจากข้าวสังข์หยด” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อบรรเทาและป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารจากการหลั่งของกรดในกระเพาะอาหาร เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องดูแลหรือควบคุมเวลาในการรับประทานอาหารให้ตรงเวลา เช่น กลุ่มผู้ป่วยโรคกระพาะอาหาร กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ใช้ข้าวสังข์หยดเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต รับประทานง่ายโดยปรุงแต่งให้มีรสโกโก้หรือรสชาติอื่นๆ ตามต้องการ ผลการทดสอบต่อการเกิดแผลในกระเพาะที่เหนี่ยวนำให้เกิดแผลด้วยแอลกอฮอล์ พบว่ามีฤทธิ์บรรเทาและป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารเนื่องจากแอลกอฮอล์ได้ อีกทั้งยังมีฤทธิ์ช่วยลดอาการแพ้โปรตีนในอาหาร ต้านอนุมูลอิสระและปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายได้อีกด้วย

จุดเด่น
 • บรรเทา ป้องกันแผลในกระเพาะอาหาร
 • ช่วยลดอาการแพ้โปรตีนในอาหาร
 • ปรับภูมิคุ้มกันในร่างกาย
 • ต้านอนุมูลอิสระและการอักเสบ
 • มีความปลอดภัย
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
1

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหาร
 • คลินิก โรงพยาบาล และสถานพยาบาลต่างๆ
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหาร
 • ผู้บริโภคกลุ่มรักสุขภาพ
 • คลินิก โรงพยาบาล และสถานพยาบาลต่างๆ
 • ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ