ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีผลิต “ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย” เป็นผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายรูปแบบใหม่ มีประสิทธิภาพในการระงับกลิ่นได้ใกล้เคียงกับสารส้มแท่ง ด้วยคุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดใบฝรั่ง ที่ผ่านการทดสอบแล้วว่าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ช่วยยับยั้งจุลชีพที่เป็นตัวการให้เกิดกลิ่น

รายละเอียด

        ‘กลิ่นกาย’ เป็นปัญหาที่สามารถเกิดได้กับทุกคน ซึ่งส่งผลต่อบุคลิกภาพและความมั่นใจ ทำให้มีผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายวางขายตามท้องตลาดเป็นจำนวนมาก จากการสำรวจพบว่าสารส้มได้รับความนิยมใช้เป็นผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย เพราะมีประสิทธิภาพ แต่ด้วยลักษณะที่เป็นแท่ง ทำให้ไม่สะดวกต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน 

        “ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย” ได้รับการพัฒนาและคิดค้นเพื่อเพิ่มความสะดวกในการระงับกลิ่นกาย มีประสิทธิภาพในการระงับกลิ่นได้ใกล้เคียงกับสารส้มแท่ง ด้วยส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดใบฝรั่งที่ช่วยยับยั้งจุลชีพที่เป็นตัวการให้เกิดกลิ่น ผลิตภัณฑ์เป็นเจลใช้ทาบริเวณรักแร้ ผ่านการทดสอบกับอาสาสมัครแล้วว่าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง และสามารถระงับกลิ่นเหงื่อได้ดี

จุดเด่น

 • แบบเจลทาซึ่งเป็นรูปแบบใหม่

 • ผ่านการทดสอบแล้วว่าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง

 • มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารส้มแท่ง

 • ยับยั้งจุลชีพที่ก่อให้เกิดกลิ่นด้วยสารสกัดธรรมชาติ

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องสำอาง

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้บริโภคทั่วไป

 • ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ ความสวยความงาม