ผลิตภัณฑ์อาหารทางสายให้อาหารชนิดผง สำหรับผู้ป่วยโรคไต

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีผลิต “ผลิตภัณฑ์อาหารทางสายให้อาหารชนิดผง” สำหรับผู้ป่วยโรคไตและผู้ที่ต้องการอาหารเสริมทางปากชนิดโปรตีนสูง ผลิตภัณฑ์มีคุณค่าทางโภชนาสูงเนื่องจากประกอบด้วย เนื้อปลานิล ไข่ขาว ข้าวโพดม่วง ฟักเขียว กล้วยน้ำว้า และน้ำมันรำข้าว นอกจากนี้ยังสะดวกในการเตรียม ช่วยลดระยะเวลาในการเตรียมอาหาร และมีรสชาติที่ดี

รายละเอียด

        โรคไตเรื้อรังเป็นโรคที่พบบ่อยและเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศไทย เป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายขาด ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และผู้ป่วยควรรับประทานอาหารอย่างถูกวิธีเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่เพียงพอ และลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารทางสายให้อาหารชนิดผงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่มีบทบาทสำคัญในการให้โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคไต

        “ผลิตภัณฑ์อาหารทางสายให้อาหารชนิดผง” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อผู้ป่วยโรคไตและผู้ที่ต้องการอาหารเสริมทางปากชนิดโปรตีนสูง โดยการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ได้แก่ เนื้อปลานิล ไข่ขาว ข้าวโพดม่วง ฟักเขียว กล้วยน้ำว้า และน้ำมันรำข้าว เป็นอาหารผงพร้อมชง สามารถช่วยอำนวยความสะดวก โดยเฉพาะลดระยะเวลาในการเตรียมอาหาร รสชาติดี อีกทั้งยังช่วยลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์จากต่างประเทศได้อีกด้วย

จุดเด่น
 • ผลิตภัณฑ์อาหารทางสายให้อาหารเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดผง พร้อมชง สะดวกในการเตรียม

 • รสชาติดี และมีคุณค่าทางด้านโภชนาการ

 • เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคไตและผู้ที่ต้องการเสริมอาหารชนิดโปรตีนสูง

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านอาหารเสริม

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • กลุ่มผู้ป่วยโรคไตและผู้ที่ต้องการอาหารเสริมทางปากชนิดโปรตีนสูง

 • โรงพยาบาลและสถานรักษาพยาบาลต่างๆ

 • บุคคลทั่วไป/ ผู้สนใจดูแลสุขภาพ