ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากกะหล่ำปลี และโหระพาเพื่อยับยั้งการย่อยไขมัน

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

 • ต้องการเสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีผลิต “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กะหล่ำปลีผงสำหรับชงน้ำดื่ม และโหระพาเม็ด” เพื่อเป็นส่วนช่วยในการยับยั้งการย่อยไขมัน และป้องกันการเกิดโรคที่เป็นผลมาจากการกินอาหารไขมันสูง มีประสิทธิภาพในการยับยั้งกระบวนการที่ส่งผลต่อการย่อยและการดูดซึมไขมันที่ได้รับจากอาหารได้ดี สะดวกในการรับประทาน เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ชอบทานผักและผู้สูงอายุที่อาจจะมีปัญหาในการเคี้ยว

รายละเอียด

        ในปัจจุบันคนไทยเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดปีละ 37,000 ราย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าวิกฤตโรคหัวใจกำลังเป็นภัยเงียบที่คุกคามสังคมไทยและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีพลังงานและไขมันสูง โดยการรับประทานน้ำคั้นจากผักและสมุนไพรบางชนิดสามารถยับยั้งกระบวนการที่ส่งผลต่อการย่อยและดูดซึมอาหารได้ดี

        “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กะหล่ำปลีผงสำหรับชงน้ำดื่ม และโหระพาเม็ด” จึงได้รับการพิจารณาและคิดค้นขึ้นเพื่อช่วยยับยั้งการทำงานของ pancreatic lipase และมีฤทธิ์ในการจับกับกรดน้ำดี ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของการย่อยและการดูดซึมไขมันที่ได้รับจากอาหาร ผลิตภัณฑ์นี้นอกจากจะสะดวกในการรับประทาน ยังเหมาะกับผู้ที่ไม่ชอบทานผักและผู้สูงอายุที่อาจมีปัญหาการเคี้ยวอีกด้วย

จุดเด่น
 • วัตถุดิบหาง่าย สามารถใช้กากเหลือจากอุตสาหกรรมผลิตน้ำผักผลไม้ จึงเหมาะต่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม และลดต้นทุนในการผลิต

 • รูปแบบผลิตภัณฑ์หลากหลาย เหมาะกับผู้บริโภคทุกช่วงวัย

 • มีส่วนช่วยในการย่อยอาหารและดูดซึมไขมัน

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

 • ผู้สนใจทั่วไป

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้สนใจทั่วไป

 • ผู้ที่รักสุขภาพ