TechPropose

ผู้สมัครฯ สามารถสมัครเพื่อเจรจา พูดคุยกับเจ้าของผลงานได้โดยกดปุ่ม "สมัครเทคโนโลยี" ด้านล่างและกรอกข้อมูลความต้องการในแบบฟอร์มการสมัคร

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารราแดงจากข้าวช่วยลดคอเลสเตอรอล

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการที่สนใจผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.มีประสบการณ์ทางธุรกิจ หรือความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่สมัคร
2.มีแหล่งผลิต พร้อมเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
3.มีความพร้อมด้านเงินลงทุนและบุคคลากร
4.มีความมุ่งมันตั้งใจในการนำเทคโนโลยีไปใช้ / ร่วมพัฒนาต่อยอด
 

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       สูตรและกรรมวิธีการผลิต “ราแดงจากข้าวชนิดแคปซูล” ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ มีคุณสมบัติสำคัญช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกาย สำหรับผู้มีภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงหรือผู้ต้องการควบคุมไขมันในเลือด

รายละเอียด

       “ข้าวแดง” ที่คนไทยรู้จักหรือข้าวกล้องที่มีเยื่อเมล็ดเป็นสีแดงนั้นไม่ใช้สีที่เกิดขึ้นจากตัวข้าว แต่เป็นสีจากเชื้อราชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า “Monascus purpureus” หรือ “ราแดง” โดยราแดงนี้ได้ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ เพื่อให้สีแดง อาทิ การทำเต้าหู้ยี้สีแดง สีผสมอาหาร เครื่องดื่ม รวมทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆ  จากงานวิจัยล่าสุดค้นพบว่าราแดงมีคุณสมบัติที่โดดเด่นช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกายได้เป็นอย่างดี  

       “ราแดงจากข้าวชนิดแคปซูล” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพสำหรับผู้มีภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงหรือผู้ที่ต้องการควบคุมไขมันในเลือด  โดยกระบวนการผลิตผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองไทยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต การคัดเชื้อราแดงบริสุทธิ์ การเพาะเลี้ยงและการเก็บที่เหมาะสมซึ่งทำให้ได้ราแดงที่มีคุณภาพ ออกฤทธิ์ได้ดี รวมทั้งใช้เทคนิคพิเศษควบคุมไม่ให้มีสารซิตรินินปนเปื้อนเกินมาตรฐาน ผ่านการวิจัยและทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยในสัตว์ทดลอง พบว่าสามารถลดไขมันในเลือดและลดปริมาณคอเลสเตอรอลได้เป็นอย่างดี  ไม่มีพิษต่อร่างกาย นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายและช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวที่ใช้เป็นวัตถุดิบได้มากกว่า 10 เท่า

จุดเด่น
 • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารธรรมชาติจากข้าวพื้นเมืองของไทยที่ช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดได้เป็นอย่างดี  
 • ใช้วัตถุดิบธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีตกค้างที่เป็นพิษต่อร่างกาย
 • ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ข้าวพื้นเมืองของไทย
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้สนใจลงทุนทั่วไป
 • บริษัทหรือผู้ประกอบการที่ผลิตและจำหน่ายผลิตอาหารเสริม
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้ป่วยที่มีปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดสูง
 • ผู้ที่ต้องการควบคุมไขมันในเลือด