ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีและร่วมพัฒนาต่อยอดกับผู้สนใจ
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง  จากตำรับยาสมุนไพรไทยล้านนาเพื่อใช้ทดแทนหรือร่วมกับยาลดความดันแผนปัจจุบัน

รายละเอียด

        “โรคความดันโลหิตสูง” คือ ภาวะที่ผู้ป่วยมีค่าความดันเลือดมากกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มิลลิเมตรปรอทตลอดเวลา   เป็นหนึ่งในโรคที่คนปัจจุบันเป็นกันมากและส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ตัวว่าเป็น  โดยผู้ป่วยมักไม่มีอาการในระยะแรก แต่จะแสดงออกเมื่อเป็นมากแล้ว  ซึ่งนำมาสู่โรคต่าง ๆ เช่น โรคหลอดเลือดในสมองตีบ โรคหลอดเลือดหัวใจและกล้ามเนื้อหัวใจ โรคไตวาย เส้นเลือดแดงใหญ่โป่งพอง อัมพาต อัมพฤกษ์ ฯลฯ จนกระทั่งอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตโดยเฉียบพลันได้ โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายขาด  ทำให้มีผลกระทบต่อทั้งตัวผู้ป่วยเองและครอบครัว ส่งผลต่อเศรษฐกิจมากที่สุดโรคหนึ่ง เนื่องจากต้องใช้ยาตลอดชีวิตและยาลดความดันจากสารเคมีสังเคราะห์อาจมีผลข้างเคียงต่อสุขภาพ

        “ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง” ได้รับการพัฒนาคิดค้นขึ้นจากตำรายาสมุนไพรล้านนาโบราณที่ถูกจดบันทึกไว้ในตำรายาและมีการใช้ต่อกันมาอย่างยาวนานหลายชั่วอายุคน   โดยนำสมุนไพรและตำรับยาสมุนไพรชนิดที่มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง นำมาสกัดและทดสอบฤทธิ์เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน จากนั้นคัดเลือกตำรับสมุนไพรชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยโรคความดันสูงนี้   ผลการทดสอบฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์ทั้งในหลอดทดลองและในหนู  พบว่ามีประสิทธิภาพช่วยลดความดันโลหิตได้เป็นอย่างดี  มีความปลอดภัยในการรับประทาน   เป็นทางเลือกในการป้องกันและรักษาโรคความดันโลหิตโลหิตสูงโดยใช้สมุนไพรจากธรรมชาติที่ปราศจากผลข้างเคียง 

จุดเด่น
 • เป็นผลิตภัณฑ์จากตำรับยาสมุนไพรล้านนาซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน  ผ่านการพิสูจน์ว่าใช้ได้ผล  มีความปลอดภัยสูง 
 • ผ่านกระบวนการคัดเลือกและทดสอบด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากงานวิจัยทั้งในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลอง
 • เป็นผลิตภัณฑ์สามารถใช้ทดแทนหรือใช้ร่วมกับยาลดความดันแผนปัจจุบัน ช่วยลดขนาดยา (dose) ของยาลดความดันแผนปัจจุบันได้
 • มีรายละเอียดข้อมูลสมบัติทางเคมีและกายภาพของตำรับที่สามารถนำไปทดสอบทางคลินิกในคนไข้โรคความดันโลหิตสูงและนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงธุรกิจได้ต่อไป
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม

Screen Shot 2559-12-04 at 08.45.34.png

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • บริษัทผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร
 • ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารสำหรับลดความดันโลหิตสูง
 • ผู้นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้บริโภคที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูง
 • ผู้บริโภคที่ต้องการควบคุมความดันโลหิตในเลือดร่วมกับยาลดความดันโลหิตสูง
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง