ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำเชื่อมผลไม้แช่อิ่ม

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีการผลิต “ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำเชื่อมผลไม้แช่อิ่ม” สำหรับนำน้ำเชื่อมที่ผ่านการแช่อิ่มผลไม้มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น ซอร์เบท์ผลไม้แช่อิ่ม ไซเดอร์และไวน์ผลไม้ น้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้ ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ โดยใช้กรรมวิธีการผลิตที่ไม่ซับซ้อน ยืดอายุในการเก็บรักษา มีกลิ่นรสที่เป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในการกำจัดขยะให้กับพื้นที่ที่ทำการแปรรูปผลไม้

รายละเอียด

        ประเทศไทยเป็นผู้นำการผลิตและส่งออกผลไม้มากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก อย่างไรก็ตามปัญหาผลผลิตล้นตลาด หรือปัญหาด้านคุณภาพของสินค้าส่งผลให้ต้องนำผลไม้ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ผลไม้อบแห้ง ผลไม้หมักดอง รวมถึงผลไม้แช่อิ่ม ซึ่งกระบวนการผลิตผลไม้แช่อิ่มนี้ ทำให้เกิดการเหลือทิ้งของน้ำเชื่อมที่ผ่านการแช่อิ่มผลไม้เป็นจำนวนมาก

        “ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำเชื่อมผลไม้แช่อิ่ม”  ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อนำน้ำเชื่อมที่เหลือจากการผลิตผลไม้แช่อิ่ม มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น  ซอร์เบท์ผลไม้แช่อิ่ม ไซเดอร์และไวน์ผลไม้  น้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้ ซึ่งเป็นการแปรรูปเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ โดยใช้กรรมวิธีการผลิตที่ไม่ซับซ้อน ยืดอายุในการเก็บรักษา มีกลิ่นรสที่เป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในการกำจัดขยะให้กับพื้นที่ที่ทำการแปรรูปผลไม้อีกด้วย

จุดเด่น
 • เพิ่มมูลค่าให้กับน้ำเชื่อมที่เหลือทิ้งจากการทำผลไม้แช่อิ่ม

 • กรรมวิธีการผลิต ไม่ยุ่งยากซับซ้อน

 • ยืดอายุการเก็บรักษา

 • มีกลิ่นรสที่เป็นเอกลักษณ์ของผลไม้ไทย

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิต/จัดจำหน่ายผลไม้แช่อิ่ม

 • ผู้ผลิต/จัดจำหน่ายเครื่องดื่ม

 • ผู้ผลิต/จัดจำหน่ายไอศกรีม

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้สนใจทั่วไป