TechPropose

ผู้สมัครฯ สามารถสมัครเพื่อเจรจา พูดคุยกับเจ้าของผลงานได้โดยกดปุ่ม "สมัครเทคโนโลยี" ด้านล่างและกรอกข้อมูลความต้องการในแบบฟอร์มการสมัคร

พื้นรองเท้าป้องกันกลิ่นจากวัสดุธรรมชาติ

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการผู้ประกอบการที่สนใจร่วมพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีผลิต “พื้นรองเท้าป้องกันกลิ่นจากวัสดุธรรมชาติ” ทำจากแป้งมันสำปะหลังและยางพารา มีคุณสมบัติต้านแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดกลิ่นเท้า มีความยืดหยุ่นที่ดี รับแรงกระแทกได้สูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

        “กลิ่นเท้า” มีสาเหตุหลักเกิดจากแบคทีเรีย เนื่องมาจากการสะสมของเหงื่อซึ่งจะถูกแบคทีเรียย่อยสลายเกิดเป็นสารที่มีกลิ่น (methanethiol gas) นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆ ได้แก่ ถุงเท้าหรือรองเท้าที่ระบายอากาศไม่ดีเกิดการอับชื้น อาหารหรือยาบางชนิด หรือแม้กระทั่งพันธุกรรมก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัย ซึ่งวิธีง่ายๆ ในการป้องกันกลิ่นเท้าคือการรักษาความสะอาดให้ปราศจากแบคทีเรีย

        สูตรและกรรมวิธีผลิต “พื้นรองเท้าป้องกันกลิ่นจากวัสดุธรรมชาติ” ได้รับการพัฒนาคิดค้นขึ้นใหม่โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติทั้งหมด ประกอบด้วยแป้งมันสำปะหลังและยางพารา มีคุณสมบัติช่วยแก้ปัญหากลิ่นเท้า ออกแบบด้วยเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์ในระดับโครงสร้าง ทำให้วัสดุที่ได้มีความยืดหยุ่นดี สามารถรับแรงกระแทกได้สูง และต้านแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดกลิ่นเท้าได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญใช้วัสดุจากธรรมชาติทั้งหมดจึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร

จุดเด่น
 • มีคุณสมบัติต้านแบคทีเรีย ช่วยป้องกันกลิ่นเท้าได้ดี
 • วัสดุมีความยืดหยุ่นดีเหมือนยาง สามารถขึ้นรูปได้เหมือนพลาสติก
 • เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายรองเท้า
 • เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราหรือมันสำปะหลัง
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้สนใจทั่วไป