TechPropose

ผู้สมัครฯ สามารถสมัครเพื่อเจรจา พูดคุยกับเจ้าของผลงานได้โดยกดปุ่ม "สมัครเทคโนโลยี" ด้านล่างและกรอกข้อมูลความต้องการในแบบฟอร์มการสมัคร

ระบบบริหารจัดการจราจรด้วย IoT Sensor

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการหาหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ Smart city หรือการดูแลด้านการจราจร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. หน่วยงานภาครัฐ เพื่อการทดสอบติดตั้งและใช้งานจริง
 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการจราจร
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       “ระบบบริหารจัดการจราจรด้วย IoT Sensor” เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัด ช่วยให้ผู้ใช้ถนนรับรู้ข้อมูลการจราจรได้อย่างทั่วถึง แบบ real time สามารถวัดความเร็ว และความหนาแน่นของการจราจร รวมถึงสภาพอากาศ ช่วยแจ้งเตือนเมื่อเกิดอุบัติเหตุข้างหน้าได้อย่างแม่นยำ สามารถคาดการณ์ และวางแผนการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียพลังาน และช่วยลดมลพิษจากการจราจรติดขัดได้อีกด้วย

รายละเอียด

       ปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองหลวงและจังหวัดใหญ่ๆ หลายที่ในประเทศไทย  อาจเกิดได้จากหลายปัจจัย ทั้งการจัดวางระบบโครงข่ายถนน ระบบขนส่งสาธารณะที่ยังไม่เพียงพอ หรือแม้กระทั่งจำนวนประชากรที่แออัดและกระจุกตัว นิยมใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง ส่งผลให้การจราจรหนาแน่นเพิ่มขึ้นด้วย นอกเหนือจากนี้ยังมีปัจจัยของอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ส่งผลให้รถติดได้ด้วยเช่นกัน

        “ระบบบริหารจัดการจราจรด้วย IoT Sensor” ได้รับการคิดค้นออกแบบขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการจราจร โดยอาศัยเทคโนโลยี IoT เข้ามาช่วยเปลี่ยนจากถนนธรรมดาให้กลายเป็นถนนอัจฉริยะ ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถรับรู้ข้อมูลการจราจรได้อย่างทั่วถึง แจ้งเตือนเมื่อเกิดอุบัติเหตุข้างหน้าได้อย่างแม่นยำ สามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียพลังงงาน

ประกอบด้วย 4 เทคโนโลยีทันสมัย ได้แก่

 1. Smart Sensor ติดตั้งตามขอบถนนที่ราคาไม่สูง ทนทานกับสภาพการใช้งานกลางแจ้ง อาศัยการสื่อสารผ่าน nb-IoT network
 2. Cloud computing ติดตั้งใช้งานและดูแลรักษาได้ง่าย
 3. Web/Mobile Application สามารถใช้งานได้ทั้งหน่วยงานและบุคคล
 4. Static Sensor ช่วยประมวลผลข้อมูลจากหลายเส้นทางได้อย่างแม่นยำ สามารถวัดความเร็ว และความหนาแน่นของการจราจร รวมถึงสภาพอากาศและความสัมพันธ์ของการจราจร(Tracking)
จุดเด่น
 •  Sensor ต้นทุนต่ำ จึงติดตั้งได้ครอบคลุมหลายพื้นที่ สามารถตรวจวัดและประมวลผลข้อมูลการจราจรแบบ real time
 • รายงานจราจรได้โดยคาดการณ์การจราจรได้ล่วงหน้า  จากความสัมพันธ์ของการจราจร (Tracking)
 • ช่วยวางแผนการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียพลังงาน ช่วยลดมลพิษจากการจราจรติดขัด
 • สามารถแสดงผลผ่าน Google map และ API ได้
 • พัฒนาขึ้นภายในประเทศด้วยเทคโนโลยี IoT
 • Smart sensor สามารถแจ้งการเกิดอุบัติเหตุ หรือน้ำท่วมได้อัตโนมัติ ผ่าน software ที่พัฒนาขึ้นเอง
 • สามารถรายงานผลทั้งแบบ บุคคลและหน่วยงาน
 • ติดตั้งง่าย ทนทาน ดูแลรักษาง่าย
 • เป็นฐานข้อูลของหน่วยงานภาครัฐ
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
 1.  เทคโนโลยีนี้มีความแม่นยำกว่า Google Map เนื่องจากใช้ข้อมูลจากการตรวจวัดด้วยเซนเซอร์ที่ติดตั้งและรายงานผลแบบ real time
 2. มีความแม่นยำกว่า และสะดวกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ CCTV สามารถประมวลได้จากหลากหลายเส้นทางเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรโดยเฉพาะ
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • กองบังคับการตำรวจจราจร
 • กองบังคับการตำรวจทางหลวง
 • การทางพิเศษ
 • ประชาชนผู้ขับขี่ในเมือง
 • กระทรวงคมนาคม