TechPropose

ผู้สมัครฯ สามารถสมัครเพื่อเจรจา พูดคุยกับเจ้าของผลงานได้โดยกดปุ่ม "สมัครเทคโนโลยี" ด้านล่างและกรอกข้อมูลความต้องการในแบบฟอร์มการสมัคร

ระบบบริหารจัดการโรงแรมและร้านอาหาร

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการหาผู้ลงทุนเพื่อพัฒนาในเชิงพาณิชย์
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       “ระบบบริหารจัดการโรงแรมและร้านอาหาร” หรือ PMS BOXes ระบบบริหารจัดการโรงแรม และร้านอาหาร ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีประสิทธิภาพ เสถียร ปลอดภัย ติดตั้งง่าย ใช้งานสะดวก สามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วทุกสถานการณ์ ช่วยให้วิเคราะห์และวางแผนธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

รายละเอียด

       “เทคโนโลยี Cloud Computing” ในปัจจุบันเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ  ทดแทน Web Hosting หรือ Server ธรรมดาทั่วไปที่เมื่อเกิดการเสียหายของอุปกรณ์การทำงานจะหยุดลงทันทีเนื่องจากไม่มีระบบทดแทน แตกต่างจากระบบคลาวด์ที่สามารถทำงานได้ต่ออัตโนมัติ นอกจากนี้ระบบคลาวด์ยังมีอิสระในการปรับขีดความสามารถ ขยายทรัพยากรได้ไม่จำกัด ข้อมูลมีความเสถียรและปลอดภัยสูง

       “ระบบบริหารจัดการโรงแรมและร้านอาหาร” หรือ PMS BOXes ได้รับการพัฒนาขึ้นด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยีคลาวด์ ช่วยให้การดำเนินงานในโรงแรมหรือร้านอาหารมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยที่ข้อมูลมีความเสถียร ปลอดภัย ช่วยลดต้นทุนการติดตั้ง server  ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา ทำให้การวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจรวดเร็วยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 4 ระบบ ได้แก่

 1. Front Office System
  ระบบบริหารจัดการห้องพัก 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ที่ช่วยเพิ่มความสะดวก คล่องตัวในการจองห้องพัก เช็คอิน เช็คเอ้าท์ จัดการ port folio และบูรณาการงานในแต่ละแผนกอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. Point Of Sale
  ระบบขายหน้าร้าน 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) สำหรับธุรกิจร้านอาหาร สปา และธุรกิจโรงแรม มาพร้อม Function การจอง และส่งเสริมการขายต่างๆทั้งในรูปของส่วนลด หรือ Buy 1 Get 1 Free เป็นต้น
 3. Web Booking Engine
  ระบบจองห้องพักออนไลน์ ที่ช่วยวางโปรโมชั่น รวมถึงเสนอบริการพิเศษต่างๆ ผ่านทางเว็ปไซต์  ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน โดยที่ผู้ดูแลเข้าถึงระบบได้แบบ Real time
 4. Account Receivable
  Account Receivable (AR) เป็นระบบที่ช่วยวางแผนการเงินของโรงแรม  สรุปรายงานยอดลูกหนี้ค้างชำระ การติดตามทวงถาม  เป็นต้น
จุดเด่น
 • เทคโนโลยีคลาวด์ช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพ สามารถปรับเพิ่มลดขนาดความจุได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ
 • ราคาไม่สูง  ลดต้นทุนในการติดตั้ง Server และช่วยลดขั้นตอนในการติดตั้ง
 • เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา จึงสามารถวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
 • สามารถใช้ได้กับทุกประเภท  device
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • โรงแรม
 • ร้านอาหาร
 • ผับ บาร์
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • โรงแรม
 • ร้านอาหาร
 • ผับ บาร์