ระบบมอนิเตอร์แปลงผักไฮโดรโปนิกส์อัจฉริยะ

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับการทดลอง (Experimental)

งานวิจัยระดับทดสอบเบื้องต้น

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีร่วมกับผู้ที่สนใจ

 • ต้องการเสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        การออกแบบและพัฒนา “ระบบมอนิเตอร์แปลงผักไฮโดรโปนิกส์อัจฉริยะ” ที่สามารถประเมินค่าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ความสว่าง หรืออุณหภูมิ ทั้งยังสามารถควบคุมการเปิด-ปิด กลไกอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น เพื่อช่วยลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายให้พืชผัก และเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ดูแล

รายละเอียด

        ปัจจุบัน เทรนด์การปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์กำลังเป็นที่นิยม เนื่องจากเป็นวิธีการใหม่ในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน อีกทั้งยังมีขั้นตอนในการปลูก บำรุง ดูแลรักษาที่ไม่ยุ่งยาก ใช้พื้นที่น้อย ไม่ต้องพึ่งดินหรือออกแรงมากนัก ในขณะเดียวกันก็ได้ผลผลิตเป็นผักที่สด สะอาด อร่อย และปลอดภัย นอกจากนี้ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและตนเองอีกด้วย

        “ระบบมอนิเตอร์แปลงผักไฮโดรโปนิกส์อัจฉริยะ” ที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ IoT จึงได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อให้ผู้ดูแลแปลงผักไฮโดรโปนิกส์มีความสะดวกสบายมากขึ้น เนื่องจากระบบมีความสามารถในการประเมินวัดค่าต่างๆ ทั้งความสว่าง และอุณหภูมิ โดยข้อมูลถูกส่งไปยัง Cloud สำหรับแจ้งเตือนผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น ผู้ใช้สามารถตั้งค่าปัจจัยที่เหมาะสมของการเพาะปลูกต่าง ๆ เพื่อแจ้งเตือนได้ตามชนิดผักที่ปลูก และสามารถสั่งการให้ปิด-เปิดอุปกรณ์อัตโนมัติได้ หากพบสภาวะผิดปกติของสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาที่อาจสร้างความเสียหายให้แก่พืช นอกจากนี้ระบบยังสามารถรายงานกราฟข้อมูลความสว่างและอุณหภูมิปัจจุบัน และสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ตลอดเวลา จึงทำให้เป็นระบบที่ใช้งานง่าย และช่วยลดภาระของผู้ดูแล

จุดเด่น
 • ใช้งานผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น ทำให้ใช้งานง่าย สะดวก และใช้งานได้ทุกสถานที่และทุกเวลา

 • สามารถแจ้งเตือนสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ผิดปกติได้ เช่น ความสว่างและอุณหภูมิที่ผิดปกติ และมีระบบเปิด-ปิดอุปกรณ์ต่าง ๆ อัตโนมัติผ่านมือถือ

 • ลดภาระผู้ดูแลแปลงผัก

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร

 • วิสาหกิจชุมชน

 • เกษตรกร หรือผู้สนใจทั่วไป

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • เกษตรกร

 • วิสาหกิจชุมชน

 • ผู้สนใจทั่วไป