รับให้คำปรึกษาการพัฒนาชุดตรวจสำเร็จรูปด้านความปลอดภัยของตัวอย่างอาหารและตัวอย่างสิ่งแวดล้อม

Default user
กำลังออนไลน์
ความเชี่ยวชาญ
 1. DNA Repair & DNA Damage Signaling
 2. Free Radicals & Antioxidants 
 3. Natural Compounds & Bioactivities
 4. Molecular & Cellular Toxicology
 5. Toxicogenomics & Ecotoxicogenomics
 6. Molecular Biology & Biotechnology
 7. Environmental Microbiology

 

ระดับความพร้อม

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
การตอบรับ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ
ปรียาพร เกิดฤทธิ์
หน่วยงาน / บริษัท
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล
ตำแหน่งวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอ / เขต
พุทธมณฑล
จังหวัด
นครปฐม
รหัสไปรษณีย์
73170
ข้อมูลติดต่อผู้ประสานงาน
ผู้ติดต่อประสานงาน
ปรียาพร เกิดฤทธิ์
เบอร์มือถือ
อีเมล์
การศึกษา / ความเชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
สาขาที่สำเร็จการศึกษา
เทคโนโลยีชีวภาพ
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาความเชี่ยวชาญที่ท่านสนใจรับโจทย์ / ความต้องการ
เทคโนโลยีชีวภาพ / ชีววิทยา
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 1. DNA Repair & DNA Damage Signaling
 2. Free Radicals & Antioxidants 
 3. Natural Compounds & Bioactivities
 4. Molecular & Cellular Toxicology
 5. Toxicogenomics & Ecotoxicogenomics
 6. Molecular Biology & Biotechnology
 7. Environmental Microbiology

 

หัวข้อที่ให้คำปรึกษา

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใส่ใจสุขภาพจากพืชผักผลไม้สมุนไพรไทย

การพัฒนาชุดตรวจสำเร็จรูปด้านความปลอดภัยของตัวอย่างอาหารและตัวอย่างสิ่งแวดล้อม

คำสำคัญ (keywords) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อให้คำปรึกษา
สมุนไพร [Herb]
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ [Natural product]
ประสบการณ์ / ผลงาน
ประสบการณ์การให้คำปรึกษา (ปี)
5
ผลงาน / ประสบการณ์ที่ผ่านมา

การพัฒนาวิธีตรวจสอบกิจกรรมเอนไซม์เกี่ยวข้องกับกระบวนการซ่อมแซมดีเอนเอและการเกิดมะเร็ง

การพัฒนาวิธีการเตรียมตัวอย่างและสไลด์โคเมทสำหรับการตรวจสอบความเสียหายของดีเอนเอ

ผลงานอื่นๆ เช่น การตีพิมพ์ ตำรา บทความ สิทธิบัตรที่สำคัญ (ถ้ามี)
 1. Watthanadirek, A., Doungdaolek, T., Koedrith, P., and Anuracpreeda, P. “Expression of recombinant major surface protein 5 of Anaplasma marginale (A. maginale) at different temperatures.”, Chulalongkorn Medical Journal, 2018, Vol. 62, p 565-573. (TCI, Q1, Thai-IF 0.031)
 2. Koedrith, P., Kim, Y.J., Kim, Y., Kang, J-H., and Seo, Y.R. “Intrinsic toxicity of stable nanosized titanium dioxide using polyacrylate in human keratinocytes.”, Molecular and Cellular Toxicology, 2018, Vol. 14, p 273-282. (ISI, IF 1.250)
 3. Anuracpreeda, P., Chankaew, K., Puttarak, P., Koedrith, P., Chawengkirttikul, R., Panyarachun, B., Ngamniyom, A., Chanchai, S., and Sobhon, R. “The in vitro anthelmintic activity of the ethanol extracts of Terminalia catappa L. on Fasciola gigantica.”, Parasitology, 2017, Vol. 144, p 1931-1942. (ISI, IF 2.713)
 4. Saengwilai, P., Meeinkuirt, W., Pichtel, J., and Koedrith, P. “Influence of amendments on Cd and Zn uptake and accumulation in rice (Oryza sativa L.) in contaminated soil.”, Environmental Science and Pollution Research, 2017, Vol. 24, p 15756-15767. (ISI, IF 2.741)
 5. Ito-Harashima, S., Mizutani, Y., Nishimura, M., Kim, H.J., Kim, Y.J., Kim, H.S., Bae, J.H., Koedrith, P., Kawanishi, M., Seo, Y.R., and Yagi, T. “A pilot study for construction of a new cadmium-sensing yeast strain carrying a reporter plasmid with the JLP1 promoter.”, The Journal of Toxicological Sciences, 2017, Vol. 42, p 103-109. (ISI, IF 1.51)
 6. Kim*, Y.J., Koedrith*, P., Kim, H.S., Yu, W.J., Kim, J.C., and Seo, Y.R. “Comparative genotixicity investigation using comet and gammaH2AX assays for screening of genotoxicants in HepG2 human hepatoma cells.”, Toxicology and Environmental Health Science, 2016, Vol. 8, p 68-78. (Scopus, IF 0.85)  (*co-first authors)
 7. Anuracpreeda, P., Chankaew, K., Puttarak, P., Koedrith, P., Chawengkirttikul, R., Panyarachun, B., Ngamniyom, A., Chanchai, S., and Sobhon, R. “The anthelmintic effects of the ethanol extract of Terminalia catappa L. leaves against the ruminant gut parasite, Fischoederius cobboldi.”, Parasitology, 2016, Vol. 143, p 421-433. (ISI, IF 2.56)
 8. Koedrith, P., Kim, H.L., and Seo, Y.R. Review “Integrative toxicogenomics-based approach to risk assessment of heavy metal mixtures/complexes: strategies and challenges”, Molecular and Cellular Toxicology, 2015, Vol. 11, p 265-276. (ISI, IF 0.7209)
 9. Kim, H.J.*, Koedrith, P.*, and Seo, Y.R.. Review “Ecotoxicogenomic approaches for understanding molecular mechanisms of environmental chemical toxicity using aquatic invertebrate, Daphnia model organism”, International Journal of Molecular Sciences, 2015, Vol. 16, p 12261-12287. (ISI, IF 2.339)  (*co-first authors)
 10. Koedrith, P., Thasiphu, T., Weon, J-I., Boonprasert, R., Tuitemwong, P., and Tuitemwong, K. Review “Recent trends in environmental monitoring with rapid detection of pathogens and toxicants using potential nanoparticle-based biosensor”, The Scientific World Journal, 2015, Vol. 2015, p 1-12. (Scopus, IF 1.219) 
 11. Koedrith, P., Thasiphu, T., Tuitemwong, K., Boonprasert, R., and Tuitemwong, P. Review “Recent advances in potential nanoparticles and nanotechnology for sensing food-borne pathogens and their toxins in foods and crops: Current technologies and limitations”, Sensors and Materials, 2014, Vol. 26, p711-736. (ISI, IF 0.220)
 12. Koedrith*, P., Boonprasert*, R., Kwon, J.Y., Kim, I-S., and Seo, YR. Review “Recent toxicological investigations of metal or metal oxide nanoparticles in mammalian models in vitro and in vivo: DNA damaging potential, and relevant physicochemical characteristics”, Molecular and Cellular Toxicology, 2014, Vol. 10, p107-126. (ISI, IF 0.720) (*co-first authors)
 13. Kwon*, JY., Koedrith*, P., and Seo, YR. Review “Current investigations into the genotoxicity of zinc oxide and silica nanoparticles in mammalian models in vitro and in vivo: carcinogenic/genotoxic potential, relevant mechanisms and biomarkers, artifacts, and limitations”, International Journal of Nanomedicine, 2014, Vol. 9, p271-286. (ISI, IF 3.463) (*co-first authors)
 14. Kwon, JY., Lee, SY., Koedrith, P., Lee, JY., Kim, K-M., Oh, J-M., Yang, SI., Kim, M-K., Lee, JK., Jeong, J., Maeng, EH., Lee, BJ., and Seo, YR. “Lack of genotoxic potential of ZnO nanoparticles in in vitro and in vivo tests”, Mutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, 2014, Vol. 761C, p1-9. (ISI, IF 3.902)
 15. Kim, HL., Koedrith, P., Lee, SM., Kim, YJ., and Seo, YR. “Base excision DNA repair defect in thiredoxin-1 (Trx1)-deficient cells”, Mutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, 2013, Vol.751-752, p1-7. (ISI, IF 3.902)
 16. Kwon, JY., Weon, J-I., Koedrith, P., Park, K-S., Kim, IS., and Seo, YR. “Identification of molecular candidates and interaction networks via integrative toxicogenomic analysis in a human cell line following low-dose exposure to the carcinogenic metals cadmium and nickel”, Oncology Reports, 2013, Vol.30, p1185-1194. (ISI, IF 2.297)
 17. Koedrith, P., Kim H.L., Weon, J-I., and Seo, YR. Review “Toxicogenomic approaches for understanding molecular mechanisms of heavy metal mutagenicity and carcinogenicity”, International Journal of Hygiene and Environmental Health, 2013, Vol.216, p587-598. (ISI, IF 3.890)
 18. Seo, YR., Koedrith, P., Kim, HL., Lee, SM. Patent “Method for quantitative analysis of XPG endonuclease activity”, KR Patent No. 10-1372632, 2014 (2014.03.04).
 19. Seo, YR., Lee, SM., Kim, HL., Weon, J-I., Kwon, JY., Jeong, SW.,  Koedrith, P. Patent “Microarray chip for identifying nickel exposure and the identification method using the same”, KR Patent No. 10-2012-0093849 (1-1-2012-0689226-33).
 20. Seo, YR., Lee, SM., Kim, HL., Koedrith, P., Kwon, JY., Weon, J-I. Patent “Microarray chip for identifying cadmium exposure and the method of identification using thereof”, KR Patent No. 10-2012-0093836 (1-1-2012-0689111-92).
 21. Seo, YR., Koedrith, P., Kim, HL., Lee, SM. Patent “Method for quantitative analysis of XPG endonuclease activity”, Patent No.US 2013/0052639 A1, 2013.
 22. Seo, YR., Koedrith, P., Kim, HL., Lee, SM. Patent “Method for quantitative analysis of XPG endonuclease activity”, Patent No.10-2011-0085656, 2011.
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
การตอบรับ