รับให้คำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ออกฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือด

Default user
กำลังออนไลน์
ความเชี่ยวชาญ
 1. สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (การเตรียมสารสกัด และการทดสอบฤทธิ์ในเซลล์เพาะเลี้ยง)
 2. เทคโนโลยีชีวภาพของสมุนไพร
 3. การแยกโปรตีนในสมุนไพร

ระดับความพร้อม

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
การตอบรับ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ
นาฏศจี นวลแก้ว
หน่วยงาน / บริษัท
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชา / แผนก
สาขาเภสัชเวทและพิษวิทยา
ตำแหน่งงาน
อาจารย์
ตำแหน่งวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่
123 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ. มิตรภาพ
อำเภอ / เขต
เมือง
จังหวัด
ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์
40002
ข้อมูลติดต่อผู้ประสานงาน
ผู้ติดต่อประสานงาน
นาฏศจี นวลแก้ว
เบอร์มือถือ
อีเมล์
การศึกษา / ความเชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
สาขาที่สำเร็จการศึกษา
เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาความเชี่ยวชาญที่ท่านสนใจรับโจทย์ / ความต้องการ
เทคโนโลยีชีวภาพ / ชีววิทยา
อาหาร / โภชนาการ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 1. สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (การเตรียมสารสกัด และการทดสอบฤทธิ์ในเซลล์เพาะเลี้ยง)
 2. เทคโนโลยีชีวภาพของสมุนไพร
 3. การแยกโปรตีนในสมุนไพร
หัวข้อที่ให้คำปรึกษา
 1. การเตรียมสารสกัดควบคุมคุณภาพ ที่มีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือด ฤทธิ์สมานแผล ฤทธิ์ต้านอักเสบ จากสมุนไพรเดี่ยวหรือตำรับยาสมุนไพร
 2. การทดสอบฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์ และของสารสกัดจากสมุนไพรเดี่ยวและตำรับ ในเซลล์เพาะเลี้ยง

 

คำสำคัญ (keywords) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อให้คำปรึกษา
สมุนไพร [Herb]
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ [Natural product]
ประสบการณ์ / ผลงาน
ประสบการณ์การให้คำปรึกษา (ปี)
1
ผลงาน / ประสบการณ์ที่ผ่านมา
 • การทดสอบฤทธิ์ทางเวชสำอางของผลิตภัณฑ์เซรัมบำรุงผิว
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
การตอบรับ