รับให้คำปรึกษาการพัฒนา Smart Farming และการเกษตรแบบแม่นยำ

กำลังออนไลน์
ความเชี่ยวชาญ

- Digital Marketing

- Event Marketing

- User Experial Design (Mobile Application)

- Innovative & Creative Thinking (Training & Consault)

 

ระดับความพร้อม

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

  • Initial
  • Experimental
  • Prototype
  • Transfer
การตอบรับ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ
วสันต์ เวียนรุ่งเรือง
หน่วยงาน / บริษัท
https://www.facebook.com/kiddee4.0/
ตำแหน่งงาน
ที่ปรึกษาอิสระ
ที่อยู่
293/152 รามอินทรา 119 แขวงมีนบุรี
อำเภอ / เขต
มีนบุรี
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10510
ข้อมูลติดต่อผู้ประสานงาน
ผู้ติดต่อประสานงาน
วสันต์ เวียนรุ่งเรือง
เบอร์มือถือ
อีเมล์
การศึกษา / ความเชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาที่สำเร็จการศึกษา
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การฝึกอบรมที่สำคัญ

- Model  Marketing Management

 

สาขาความเชี่ยวชาญที่ท่านสนใจรับโจทย์ / ความต้องการ
เกษตร / ประมง / ปศุสัตว์
คอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ
สิ่งแวดล้อม / พลังงาน / ทรัพยากรธรรมชาติ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

- Digital Marketing

- Event Marketing

- User Experial Design (Mobile Application)

- Innovative & Creative Thinking (Training & Consault)

 

หัวข้อที่ให้คำปรึกษา

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

- การพัฒนากระบวนการผลิตด้านการเกษตรด้วย IT.

- Digital Transfomation

- การพัฒนาฟาร์มเกษตรแบบยั่งยืน

 

คำสำคัญ (keywords) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อให้คำปรึกษา
พัฒนากระบวนการผลิตทางการเกษตร
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร
ประสบการณ์ / ผลงาน
ประสบการณ์การให้คำปรึกษา (ปี)
> 10
ผลงาน / ประสบการณ์ที่ผ่านมา

- ที่ปรึกษาด้านนวตกรรม คณะทำงานแผนเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักปลัดกระทรวงคมนาคม 

- ที่ปรึกษาด้านสื่อสารสังคมโครงการปลูกป่า กฟผ.

- ที่ปรึกษาการออกแบบระบบจักการองค์คงามรู้ กรมเชื้อเพลิง ธรรมชาติ

- วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องการพัฒนาสินค้านวตกรรม การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การตลาด ให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเจ้า พระนครเหนือ วิทยาลัยศิลปและสื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร หน่วยงานในสังกักดกระทรวงคมนาคม

การตอบรับ