รับให้คำปรึกษาด้านการประยุกต์ใช้หรือสร้างมูลค่าเพิ่มจากของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมอาหาร

Default user
กำลังออนไลน์
ความเชี่ยวชาญ

Phytochemical compounds, nutritional value, antioxidants, biological activity of phytochemical, Pharmaceutical effect, Neutraceutical products, Probiotic, Symbiotic, Fiber

ระดับความพร้อม

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

  • Initial
  • Experimental
  • Prototype
  • Transfer
การตอบรับ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ
จรรยวรรธน์ ต. วุฒิจำนงค์
หน่วยงาน / บริษัท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ภาควิชา / แผนก
วิศวกรรมกระบวนการอาหาร
ตำแหน่งงาน
อาจารย์ นักวิจัย
ที่อยู่
18 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
อำเภอ / เขต
เมือง
จังหวัด
เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์
50200
ข้อมูลติดต่อผู้ประสานงาน
ผู้ติดต่อประสานงาน
จรรยวรรธน์ ต. วุฒิจำนงค์
เบอร์มือถือ
อีเมล์
การศึกษา / ความเชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
สาขาที่สำเร็จการศึกษา
Nutritional Science
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
Massey university
สาขาความเชี่ยวชาญที่ท่านสนใจรับโจทย์ / ความต้องการ
เกษตร / ประมง / ปศุสัตว์
เทคโนโลยีชีวภาพ / ชีววิทยา
อาหาร / โภชนาการ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

Phytochemical compounds, nutritional value, antioxidants, biological activity of phytochemical, Pharmaceutical effect, Neutraceutical products, Probiotic, Symbiotic, Fiber

หัวข้อที่ให้คำปรึกษา

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

การใช้by product จากอุตสาหกรรมอาหาร

การพัฒนา value added products

คุณสมบัติ ทางชีวภาพของสารสำคัญจากพืช

 

คำสำคัญ (keywords) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อให้คำปรึกษา
การสร้างมูลค่าเพิ่มจากของเหลือทิ้ง
by product จากอุตสาหกรรมอาหาร
Value added products
ประสบการณ์ / ผลงาน
ประสบการณ์การให้คำปรึกษา (ปี)
5
ผลงาน / ประสบการณ์ที่ผ่านมา

ผลกระทบของการรับประทานบลูเบอรี่ต่อการเกิดมะเร็งเต้านม

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมปราศจากไนไตรท์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมไฟเบอร์

การพัฒนาผงโรยข้าวจากถั่วหมัก

การตอบรับ